Ekonomika energetyki jądrowej: aktualizacja

Fundacja im. Heinricha Bölla
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2011
Number of Pages
70
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski

Steve Thomas przedstawia analizę ekonomiczną prezentującą faktyczne koszty energetyki jądrowej, i wskazującą, dlaczego rozwiązanie to nie jest konkurencyjne na zliberalizowanych ekonomicznie rynkach.

Jakkolwiek by nie patrzeć: energetyka jądrowa ni nie ma potencjału, aby wnieść istotny wkład w ochronę klimatu, ani nie jest potrzebna do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw. Nasuwa się wniosek przeciwny: kto chce wspierać rozwój energii ze źródeł odnawialnych i dążyć do docelowej wartości 100% energii z tych źródeł, powinien być przeciwny budowie nowych i przedłużaniu okresów eksploatacji starych elektrowni jądrowych. Energia atomowa nie sprawdza się jako postulowana strategia tymczasowa w okresie wchodzenia w erę wykorzystania energii słonecznej.
I jeszcze uwaga na koniec: Fundacja im. Heinricha Bölla wydaje w 2010 roku całą serię obszernych opracowań na aktualne tematy z zakresu energetyki jądrowej. Polecamy je gorąco wszystkim, którzy poszukują szczegółowych informacji i faktów z tej dziedziny.