Zielony Nowy Ład w Polsce

Green European Foundation
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2011
Number of Pages
86
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski

Mamy przyjemność przedstawić publikację, która jest kolejnym etapem działań na rzecz wdrażania i rozpowszechniania idei Zielonego Nowego Ładu – jednego z czołowych projektów zielonej europejskiej rodziny politycznej. Ta strategia nie jest kolejną polityką przyjazną środowisku – jest dążeniem do gruntownego przejścia ku bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym modelom produkcji i konsumpcji. Nawołuje do przeformułowania priorytetów – począwszy od stylu życia, a skończywszy na najważniejszych wartościach, którymi się kierujemy.

Zielony Nowy Ład proponuje transformację kompleksową: gospodarczą, społeczną i ekologiczną, od infrastruktury i zrównoważonej polityki przemysłowej poczynając, na inwestycjach w dobrobyt i redystrybucję zasobów kończąc.

Publikacja Zielony Nowy Ład w Polsce koncentruje się na analizie priorytetów i działań polskiego rządu pod kątem Zielonego Nowego Ładu. Gdybyśmy mogli go wdrożyć, jakie sektory napędzałyby transformację, a jakie najpilniej wymagałyby reformy? Którymi z polityk horyzontalnych, kwestiami genderowymi czy edukacją, należałoby się zająć przede wszystkim?

Transformacja społeczeństwa oznacza koszty dla jednych sektorów, a bogactwo i aktywność – dla innych. Zważywszy na to, że współczesna polityka realizowana w Unii Europejskiej, zarówno na poziomie krajowym, jak i kontynentalnym, nie jest pod tym względem dostatecznie ambitna, istnieje ogromny ukryty potencjał budowania lepszej przyszłości. Transformacja taka jest technicznie i finansowo wykonalna zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jako całości.

Table of contents

Wstęp s. 5

1. Dariusz Szwed:
Zielony Nowy Ład na świecie w Europie, w Polsce? s. 7
2. Przemysław Sadura:
Edukacja w Zielonym Nowym Ładzie s.13
3. Bartłomiej Kozek:
Zielony Ład Społeczny i zielone miejsca pracy s. 21
4. Beata Maciejewska :
Perspektywa równości płci w koncepcji Zielonego Nowego Ładu s. 33
5. Grzegorz Wiśniewski:
Demokracja klimatyczna i energetyczna s.39
6. Dariusz Szwed:
Zrównoważona polityka transportowa w Zielonym Nowym Ładzie s. 49
7. Dorota Metera:
Rolnictwo zrównoważone, bezpieczeństwo i jakość żywności w Zielonym Nowym Ładzie s. 55
8. Ludomir Duda:
Autonomiczne budownictwo dostępne s. 61
9. Edwin Bendyk:
Zielony Nowy Ład – w stronę realistycznej utopii s. 69

Zielony Nowy Ład dla Europy s. 77
Autorki i autorzy s. 86
Noty o wydawcy s. 88