Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Raport z badań

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2012
Number of Pages
28
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski

Materiał, w postaci diagnozy sytuacji, opinii i sugestii w zakresie katalogu działań niezbędnych z punktu widzenia zainicjowania społecznej i politycznej dyskusji na ten temat, zebrany został w wyniku indywidualnych rozmów zrealizowanych z szerszym gronem przedstawicieli wymienionych wyżej środowisk. Ideą zrealizowanego badania było zebranie spektrum opinii w obszarze analizowanej tematyki, tak aby ostateczny materiał prezentował w wyczerpujący sposób różne aspekty związane z zagadnieniami energooszczędności w zasobach budowlanych zarządzanych przez sektor publiczny.

Do wzięcia udziału w badaniu zaproszono więc przedstawicieli organizacji ekologicznych, uznanych producentów materiałów budowlanych, środowiska architektów oraz fundacji zajmującej się tematyką oszczędności energii. O wypowiedź poproszono również samorządowców, którzy na co dzień odnoszą sukcesy w zakresie racjonalnego zarządzania energią w podległych im zasobach.

Table of contents

Przegląd zapisów prawnych dotyczących wzorcowej roli sektora publicznego s. 5
Informacje na temat badań s. 7
Główne wyniki – organizacje pozarządowe s. 9
Główne wyniki – sfera biznesu s. 14
Główne wyniki – sektor publiczny s. 20