Kwatrolog Polska, Ukraina, Rosja, Niemcy: Myśląc o wspólnej przyszłości Europy

Kwatrolog Polska, Ukraina, Rosja, Niemcy: Myśląc o wspólnej przyszłości Europy

Sculpture Mir (Peace), Dnipro Metro Station, Kiev
Sculpture Mir (Peace), Dnipro Metro Station, Kiev — Źródła zdjęć
Informacja prasowa

Poczdam, 22 września 2015

W dn. 21-22.09.2015 przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci i ekspertki think-tanków z Polski, Ukrainy, Rosji i Niemiec dyskutowali na temat kryzysu bezpieczeństwa w Europie i sposobów wyjścia z obecnego konfliktu polityczno-militarnego między Rosją a Ukrainą. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację im. Heinricha Bölla, Moskiewski Komitet Organizacyjny Rosyjskiego Forum Obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych z Warszawy i Międzynarodowe Centrum Badań Politycznych z Kijowa.

Uczestnicy i uczestniczki uzgodnili, że pokój w Europie musi być oparty na obowiązujących wartościach i prawie, w szczególności na suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów członkowskich. Wyrazili przekonanie, że Akt Końcowy Konferencji Helsińskiej nadal służyć ma jako fundament bezpieczeństwa i współpracy w Europie.

Pogwałcenie wcześniej ustalonych norm doprowadziło do obecnego kryzysu. Uczestnicy zgodnie przyznali, że rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego powinno opierać się na tych właśnie zasadach.

Uczestnicy wyrazili gotowość do dalszego zaangażowania we wprowadzanie w życie zasad Aktu Końcowego Konferencji z Helsinek.

Powiązane treści

  • Percepcja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Niemczech i w Polsce – próba oceny

    W Polsce od wielu lat Ukraina jest trwałym elementem debaty, jednym z najważniejszych tematów zagranicznych. W Niemczech sytuacja przedstawiała się inaczej. Były okresy zwiększonego zainteresowania tym krajem, przede wszystkim w okresie pomarańczowej rewolucji, ale na stałe Ukraina powróciła dopiero w czasie Majdanu jesienią 2013 roku. Jak kształtowała się od tego czasu debata polityczna i medialna w obu krajach?

  • Rosja, Ukraina i Europa

    Prezydent Władimir Putin otrzymał bezwarunkową zgodę rosyjskiej Rady Federacji na interwencję zbrojną na Ukrainie „aż do normalizacji sytuacji społecznej i politycznej”. Zgoda ta przypomina wypowiedzenie wojny sąsiadowi. Chodzi tu już nie tylko o zabezpieczenie rosyjskich interesów na Krymie. Groźba inwazji na wschodnią Ukrainę pozostaje realna. Putin zostawia wszystkie swoje opcje otwarte. Uzasadnienie, jakoby chodziło tu o ochronę rosyjskich żołnierzy, obywateli czy etnicznych Rosjan jest niczym innym, jak sfabrykowanym podsycaniem strachu. Wielu naszych przyjaciół w Europie środkowej i wschodniej pamięta taktykę „bratniej pomocy” z czasów polityki imperialnej, która zdawała się odchodzić w przeszłość.

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz