Warsztaty: Zrównoważony rozwój - jak budować otwarte społeczności?

Warsztaty: Zrównoważony rozwój - jak budować otwarte społeczności?

Rozwój miast napotyka na społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wyzwania, na które odpowiedzią powinno stać się tworzenie spójnych kompleksowych strategii, służących przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom. Dlaczego zaangażowanie obywatelskie jest na poziomie lokalnym i regionalnym ważne? W jaki sposób zachęcać ludzi do udziału w procesach decyzyjnych ? Jakie formy partycypacji przyjąć? Jak rozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami, aby celnie zidentyfikować ich potrzeby? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy warsztatów “Zrównoważony rozwój - jak budować otwarte społeczności?”.

Autor/ka: Fundacja im. Heinricha Bölla. Creative Commons License LogoZdjęcie na licencji Creative Commons License.

15 września w Gliwicach odbyła się druga część warsztatów „Zrównoważony rozwój – jak budować otwarte społeczności?”, organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla. Warsztat był kontynuacją spotkania z czerwca br., podczas którego uczestnicy wyrazili potrzebę pogłębienia tematyki wzmacniania komunikacji z mieszkańcami i ich partycypacji w działaniach realizowanych przez samorządy lokalne.

Warsztaty prowadzili: Beata Maciejewska, pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Słupsk, członkini zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu, oraz Dariusz Szwed, doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych, przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. W spotkaniu wzięli udział przedstawicielki i przedstawiciele śląskich samorządów, rad i przedsiębiorstw miejskich.

Podczas części teoretycznej warsztatów prowadzący podzielili się swoją bogatą wiedzą z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, a także osobistymi doświadczeniami z tworzenia strategii rozwoju miasta, właściwej identyfikacji problemów miast i przykładowych sprawdzonych rozwiązań, a także metod komunikacji z mieszkańcami. Darek Szwed w swej prezentacji zwrócił uwagę na konieczność włączania w strategię Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych i opisał, w jaki sposób jest to realizowane w Słupsku. Natomiast Beata Maciejewska wskazała, jakie metody stosowane są w Słupsku w komunikacji z mieszkańcami: używanie potocznego języka zamiast języka urzędniczego, odwoływanie się do osobistych problemów i doświadczeń, “wychodzenie z urzędu na ulicę” podczas licznych spotkań i wydarzeń (symbolem jest ustawiona na jednej z ulic czerwona kanapa, na której prezydent Biedroń rozmawia z mieszkańcami Słupska o ich propozycjach na zmiany w mieście).

Druga część poświęcona była zagadnieniom praktycznym. Grupa wspólnie starała się zidentyfikować problemy i wyzwania, przed jakimi stoją reprezentowane przez nich miasta. Wśród najczęściej podnoszonych kwestii znalazły się: zanieczyszczenie powietrza i zły stan środowiska naturalnego, brak zintegrowanego systemu mobilności w skali lokalnej i regionalnej oraz słabość komunikacji i współpracy w obrębie urzędu i pomiędzy gminami. Pracując nad tymi zagadnieniami, uczestnicy starali się odejść od traktowania problemów miasta z pozycji urzędników i spojrzeć na nie z perspektywy mieszkanek i mieszkańców.

Kolejnym punktem programu była praca w małych zespołach i opracowanie systemowych rozwiązań postawionych zagadnień. Uczestnicy brali pod uwagę nie tylko problemy, z którymi stykają się mieszkanki i mieszkańcy, ale też wyzwania i ryzyka, przed jakimi może stanąć samorząd podczas realizacji konkretnych projektów. Efekty pracy przedstawiono na zainscenizowanych konferencjach prasowych, podczas których autorzy projektów spotkali się z wieloma trudnymi pytaniami ze strony publiczności. Z sali padały nie tylko konstruktywne komentarze, ale również wiele pytań typowych dla konsultacji społecznych, kiedy niezadowoleni  mieszkańcy krytycznie oceniają zaproponowane inicjatywy. Każde wystąpienie podsumowane było komentarzem prowadzących, dotyczącym zarówno proponowanych rozwiązań, jak i samych wystąpień.

Warsztaty przebiegły w bardzo otwartej i przyjaznej atmosferze i doprowadziły do wielu konstruktywnych wniosków. Z jednej strony dały uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy związanej ze zrównoważonym rozwojem i włączaniem mieszkańców w procesy decyzyjne, z drugiej były okazją do praktycznego treningu umiejętności niezbędnych w ich codziennej pracy.

Powiązane treści

  • XII Forum Nowej Gospodarki w Katowicach

    Tegoroczna edycja Forum przebiegła pod hasłem gospodarki niskoemisyjnej jako szansie na rozwój regionu oraz koniecznych działań antysmogowych.  

    Katarzyna Ugryn

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz