Europejski Salon Energetyczny: „Przemiany strukturalne w Europie. Spojrzenia z Polski, Grecji, Turcji i Niemiec."

Europejski Salon Energetyczny: „Przemiany strukturalne w Europie. Spojrzenia z Polski, Grecji, Turcji i Niemiec."

Nagranie

Wspieranie europejskiej transformacji energetycznej ponad granicami państw wymaga szeroko zakrojonych reform politycznych i strukturalnych. 

20 marca w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie z serii „Europejski Salon Energetyczny”, tym razem pod tytułem: „Przemiany strukturalne w Europie. Spojrzenia z Polski, Grecji, Turcji i Niemiec”.

W rozmowie o przyszłości europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej oraz o lokalnych i krajowych rozwiązaniach dotyczących przemian strukturalnych w Europie udział wzięły ekspertki z czterech krajów:

Pınar Demircan, dziennikarka Yeşil Gazete, Turcja
Miriam Rodriguez-Ruiz, prezeska ElectraEnergy Cooperation, Grecja
Dagmar Schmitz, prezydentka Lausitzer Perspektiven, Niemcy
Konstancja Ziółkowska, analityczka, Instytut Badań Strukturalnych, Polska

Wspieranie europejskiej transformacji energetycznej ponad granicami państw wymaga szeroko zakrojonych reform politycznych i strukturalnych. Zmiany te idą w parze z szerokim wachlarzem uwarunkowań dla infrastruktury, gospodarki, polityki społecznej i rynku pracy. Jeśli mają być zrównoważone, wpłyną także na strukturę miast, regionów i całych krajów.

Jak wyglądają wizje zrównoważonego niskoemisyjnego zaopatrzenia w energię w poszczególnych krajach Europy? Jakie są uwarunkowania dla przemian strukturalnych w regionach wrażliwszych gospodarczo? Jak wypracowywać odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną i w jaki sposób uaktywniać się mogą w tych procesach obywatele?  

Nagranie ze spotkania:

 

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz