Łączy nas wiara – w zmianę. Wspólnie o zielonej modernizacji

Łączy nas wiara – w zmianę. Wspólnie o zielonej modernizacji

29 kwietnia 2019
Fundacja im. Heinricha Bölla
pdf
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: kwiecień 2019
Liczba stron: 34
Licencja: CC-BY-NC-ND 3.0
Język publikacji: Polski
ISBN: 978-83-61340-53-9

W październiku 2017 roku warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowało podróż studyjną dla przedstawicieli i przedstawicielek polskich mediów, organizacji, instytucji i aktywnych środowisk katolickich do Nadrenii Północnej-Westfalii. Region ten, w którym przez dekady rozwijał się przemysł ciężki, znajduje się obecnie w procesie modernizacji społeczno-gospodarczej, uwzględniającej kwestie środowiskowe. Celem wyjazdu było poznanie społeczno-ekologicznej złożoności transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Partnerem wydarzenie był portal Święto Stworzenia. Publikacja stanowi zbiór tekstów powstałych w efekcie tej podróży.

Udział w projekcie wzięło 12 osób – dziennikarzy, naukowców i działaczy, grupie towarzyszył także ojciec Stanisław Jaromi, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Na podróż złożyły się rozmowy w miejscach, które bezpośrednio przeżyły transformację i doświadczyły związanych z nią wyzwań – z ekspertami, osobami, które pracowały w zamkniętych już dzisiaj kopalniach, i takimi, które zawodowo zajmują się wspieraniem ich w adaptacji do zachodzących zmian.

Spis treści:

Wstęp 4
Wrażenia z podróży studyjnej 6
Konstancja Ziółkowska
Odnawialna energia w Polsce. Wyzwanie technologiczne czy społeczne? 10
Mateusz Luft
Kościół zaangażowany ekologicznie 12
o. Stanisław Jaromi
Zaangażowanie Kościoła katolickiego w kwestie ekologiczne – szanse i wyzwania 15
Katarzyna Ugryn
Kościół katolicki jako ważny aktor w szukaniu odpowiedzi na globalny kryzys ekologiczny 20
Program wizyty studyjnej 27
Autorzy 30

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz