Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na społeczno-ekonomiczną sytuację rolników i wieś w Polsce.

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na społeczno-ekonomiczną sytuację rolników i wieś w Polsce.

09 maja 2019 Ruta Śpiewak
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
pdf
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: maj 2019
Liczba stron: 4
Licencja: CC-BY-NC-ND 4.0
Język publikacji: Polski

Równe drogi, zadbane obejścia, kolorowe place zabaw, czyste krowy, a równocześnie brak lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych oraz małych sklepów, wyludniające się wsie, spadająca liczba gospodarstw rodzinnych i rosnące obszary monokultur – taki jest obraz polskich terenów wiejskich po 30 latach transformacji. Na ten stan ma wpływ europejska wspólna polityka rolna (WPR), a także sposób jej realizacji na poziomie krajowym.

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz