Debaty europejskie

Adam Balcer podczas prezentacji swojego raportu "Powracająca pokusa narodowej demokracji w Polsce i na Węgrzech"

Od kilku lat obserwujemy nasilające się tendencje nacjonalistyczne w krajach szeroko pojętego Zachodu. Chcąc w pełni zrozumieć fenomen antyliberalnych demokracji, należy poddać analizie polityki tożsamości i pamięci. Oto relacja z projektu Fundacji im. Heinricha Bölla i WiseEuropa poświęconego podobieństwom i różnicom w dynamice politycznej Europy i USA.

Dzieło Karinny Johnston,  2016 Army Arts and Crafts Contest

Świat stał się bardziej skomplikowany. Naszym obowiązkiem jest traktowanie ludzkich obaw na poważnie i odbudowanie zaufania do polityki jako źródła rozwiązań. Otwartość, cierpliwość i wierność zasadom: w walce o nowoczesną demokrację liberalną ta triada jest naszą jedyną nadzieją. Anglojęzyczny artykuł Marieluise Beck, polityczki niemieckiej partii Zielonych.

Napis na murze w Białymstoku: "Szukanie pracy to nie przestępstwo! Stop prześladowaniom imigrantów i imigrantek"

Rosnąca liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy, migracje z Ukrainy  i potrzeba zmiany obecnie dostępnych mechanizmów legalizacji pobytu cudzoziemskich pracowników (szczególnie w kontekście migracji krótkoterminowej)  – to główne tematy seminarium zorganizowanego przez Polskie Forum Migracyjne i Fundację im. Heinricha Bölla.

Graffiti "Migracja to nie zbrodnia"

W dyskusji o przyjmowaniu uchodźców do Polski najbardziej słychać głosy negatywnie nastawionych do kwestii solidarnej polityki migracyjnej. Niezależnie od tego, na podstawie już obowiązujących przepisów w kraju nad Wisłą legalnie przebywają cudzoziemcy, a instytucje publiczne są zobowiązane do wypełniania konstytucyjnego obowiązku równego traktowania i wsparcia w dochodzeniu swoich praw.

Jesienne liście klonu

Polska i Niemcy. Bliscy sąsiedzi, których od tysiąca lat wiele łączy i dzieli - historia i kultura, wartości i przekonania. Reportaż "Dużego Formatu" ujawnia, jak w codziennych sytuacjach przenikają się mentalności obu narodów. Jak przejawia się ta odwieczna współzależność? Co nas w sobie nawzajem bawi, zaskakuje i ujmuje?

Mężczyzna przechodzący na przekór wytyczonym ścieżkom

"Dzwoni naczelny: jedziesz do Warszawy. Szedłem ulicą, zamarłem. Postanowiłem jakoś się z tego wyplątać", wspomina Armin Coerper  z telewizji ZDF. Bartosz Wieliński rozmawia z niemieckimi korespondentami w Warszawie o ich dziennikarskich historiach, zgłębianiu wiedzy o Polsce oraz tym, co oba społeczeństwa łączy i odróżnia.

Małgorzata Tracz, Rebecca Harms, Mateusz Kijowski podczas debaty inaugurującej Zielony Letni Uniwersytet w Ciechocinku

Podczas II Letniego Uniwersytetu zielone środowiska aktywistyczne i polityczne z Polski i zagranicy wymieniały się wiedzą i doświadczeniami w nadwiślańskiej ciszy. Intensywnym debatom o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych towarzyszyły edukacyjne spotkania o przyrodniczych skarbach regionu. Polecamy relację, prezentacje eksperckie i nagrania audio dyskusji.

Publikacje

Okładka: Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstała przy wsparciu m.in. Fundacji im. Heinricha Bölla wskazuje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, można w Polsce przyjmować uchodźców, zapewnić legalny pobyt i pracę czy możliwość rejestracji biznesu oraz dostęp do edukacji i pomocy społecznej.

Okładka: Publikacja „Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe”

Raport pod redakcją dr. Adama Bodnara podsumowuje cykl seminariów analizujących prawa i wolności człowieka w kontekście unijnych i globalnych procesów politycznych, odpowiedzialności władzy, kontroli obywatelskiej oraz perspektywy równości płci.

Annual Report 2014 - Heinrich-Böll-Stiftung

Anglojęzyczny raport przedstawia działalność Fundacji im. Heinricha Bölla w Niemczech i 30 biurach zagranicznych na całym świecie w 2014 roku. Podejmuje różne aspekty edukacji obywatelskiej w obszarach m.in. demokracji (płci), praw człowieka, polityki europejskiej, transformacji społecznej i ekologicznej, sztuki, kultury. 

Debaty europejskie

Więcej Europy i lepszej Europy! To hasło przyświeca nam w działaniach wokół integracji europejskiej.  Szukamy zielonych scenariuszy na bolączki UE i zachęcamy do aktywnego włączania się w debatę o przyszłości wspólnoty. Wierzymy, że siła Unii leży w zaangażowaniu nie tylko państw członkowskich, ale przede wszystkim jej obywateli i obywatelek.

Wydarzenia

02.03.2017
Seminarium dydaktyczne na temat wielokulturowości i różnorodności społecznej, dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Warszawa
17.03.201718.03.2017
IV Kongres Kobiet Województwa Śląskiego
Katowice

Blog