Debaty europejskie

German-Polish European Dialogue

Zbiór tekstów

German-Polish European Dialogue jest podsumowaniem artykułów publikowanych od czerwca 2017r. w ramach German-Polish European Blog przez WiseEuropa i Fundację im. Heinricha Bölla.

Małgorzata Kopka

Nasiona sprawiedliwości

Nasiona powinny z powrotem stać się dobrem wspólnym. Modele typu open source przywracają możliwość uprawy dużej liczby odmian i gatunków.

Barbara Unmüßig

Program Europejska Polityka Rolna

Od początku 2018 r. uruchamiamy w Warszawie Program Europejska Polityka Rolna. Ze względu na planowaną w Unii Europejskiej reformę Wspólnej Polityki Rolnej, będziemy prowadzić działania, mające na celu rozpoczęcie debaty i wymiany poglądów pomiędzy różnymi aktorami na temat skutków i koniecznych usprawnień obecnie funkcjonującej WPR. 

Ewa Jakubowska-Lorenz

Rozbieżne interpretacje europejskich zasad i wartości

Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów w ramach German-Polish European Blog. Czasy kryzysu, w jakim od dłuższego czasu pogrążona jest Unia Europejska, uwidoczniły różnice w interpretacji i praktykowaniu unijnych zasad i wartości. Rozbieżności mogą mieć charakter polityczny, prawny czy kulturowy i wszystkie te aspekty są ze sobą mocno powiązane.

Małgorzata Kopka

Świat w naszych miastach, nasze miasta w świecie

Relacja

Tegoroczna edycja Świata pod lupą. Warszawskich Spotkań Międzynarodowych odbyła się pod hasłem przyszłości zarówno tego wielkiego, dalekiego świata jak i czekających nas zmian w najbliższym miejskim otoczeniu. 

Małgorzata Kopka

Publikacje

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Dwa lata temu w Mińsku podpisano porozumienie, którego oficjalnym celem jest przywrócenie pokoju we wschodniej Ukrainie. Analiza nakreśla znaczenie tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego oraz polityki Rosji wobec Zachodu. Pokazuje ryzyka związane z procesem implementacji porozumienia mińskiego oraz przedstawia kilka wniosków dla polityki UE.

Debaty europejskie

Więcej Europy i lepszej Europy! To hasło przyświeca nam w działaniach wokół integracji europejskiej.  Szukamy zielonych scenariuszy na bolączki UE i zachęcamy do aktywnego włączania się w debatę o przyszłości wspólnoty. Wierzymy, że siła Unii leży w zaangażowaniu nie tylko państw członkowskich, ale przede wszystkim jej obywateli i obywatelek.

Wydarzenia

Blog