Dossier: Przyszłość rynków energii

Zdjęcie elektrowni węglowej na tle wiatraków

Ambitna niemiecka polityka transformacji energetycznej ma wpływ na sąsiednie rynki energii. Dowodem tego jest podpisanie przez 12 krajów i Komisję Europejską wspólnej deklaracji o współpracy regionalnej dla bezpieczeństwa dostaw energii w ramach wewnętrznego rynku energii.

Polska historycznie z ostrożnością podchodziła do tworzenia silnych połączeń na rynku energii elektrycznej z krajami sąsiednimi. Jednak rozwój europejskiego rynku energii oraz rosnące zapotrzebowanie na energię w kraju powodują, że polski system elektroenergetyczny w sposób nieunikniony będzie musiał stać się integralną częścią rynku regionalnego.

Analiza "Integracja europejskiego rynku energii. Polska i region Morza Bałtyckiego" przeprowadzona przez Advise2Energy i Instytut Energy Brainpool na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla omawia:

  • wpływ niemieckiej transformacji energetycznej (Energiewende) na rynek energii
  • zmiany na niemieckim rynku energii elektrycznej w odniesieniu do konkurencyjności polskiego sektora energii
  • możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii poprzez znacząco wyższe wykorzystanie tanich, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych
  • zalety pogłębienia współpracy regionalnej, a w szczególności – rynków polskiego i niemieckiego
  • implikacje proponowanego podejścia  w kontekście tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii
  • wnioski dla kierunków realizacji polityki energetycznej
okładka "Integracja europejskiego rynku energii. Polska i region Morza Bałtyckiego"

Publikacja proponuje różnorodne scenariusze gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce i jednoczesne wzmocnienie polskiego rynku przy pomocy tanich, wydajnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań.

Prezentacja

Slajdy z najważniejszymi danymi i wnioskami raportu w formie prezentacji.

PDF do pobrania

Średni wiek instalacji energetycznych w podziale na źródła w Polsce i Niemczech

Jak najszybsze wprowadzenie skutecznych narzędzi politycznych uruchamiających inwestycje w krajowe moce wytwórcze powinno być kluczowym priorytetem dla obecnego rządu. Ta strategia powinna być skonstruowana w taki sposób, aby eliminować ujemne przepływy finansowe dla inwestycji w czyste, wydajne i efektywne kosztowo technologie wytwarzania energii, które co do zasady generują najniższe koszty systemowe.

Jedną z podstawowych potrzeb obywateli stanowi bezpieczeństwo dostaw energii, a rolą państwa jest je zagwarantować. Jeśli chcemy zapewnić szybki rozwój kraju i wyeliminować ryzyko powtarzających się blackoutów, Polska musi już jak najszybciej zacząć aktywnie inwestować w zrównoważony rozwój sektora energetycznego.
Izabela Kielichowska, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
- W raporcie zaprezentowaliśmy trzy scenariusze, których wdrożenie umożliwi zachowanie dostaw energii elektrycznej do odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskiego rynku energii. Badanie było ukierunkowane na wskazanie tanich, wydajnych i bezpiecznych dla środowiska metod, które wzmocnią polski rynek. Proponowane podejście koncentruje się na ściślejszej współpracy regionalnej w celu uzyskania oczekiwanych efektów w sposób ekologiczny i opłacalny. Publikacja wskazuje długofalowe prognozy z perspektywy integracji z europejskim rynkiem energii.
Thorsten Lenck (Energy Brainpool) i Martin Berkenkamp (advise2energy), autorzy raportu
W roku 2015 Niemcy rozpoczęły reformowanie swojego rynku energii. Zamiast tworzenia szerokiego rynku mocy wspierającego jego uczestników, w pierwszej kolejności położono nacisk na reformę samego rynku energii przy zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, aby umożliwić mu właściwe funkcjonowanie.
Przewidywane zmiany mocy zainstalowanej w Niemczech

Fundamentem niemieckiej polityki transformacji energetycznej jest przyspieszenie wycofywania się z energetyki jądrowej, które ma przygotować drogę do oparcia największej europejskiej gospodarki na odnawialnych źródłach energii. U podstaw Energiewende leży dążenie do stworzenia gospodarki bez wykorzystania węgla do roku 2050.

Liczba dni bez 100% gwarancji dostaw energii w Polsce w okresie 2016-2020 wg scenariuszy

W związku z brakiem koniecznych inwestycji w ostatnich 10-20 latach  należy spodziewać się niedoborów energii przez średnio 11 dni rocznie. Celem zaproponowanej trzystopniowej koncepcji jest wyeliminowanie znaczących ryzyk dla polskich konsumentów i gospodarki oraz przeprowadzenie transformacji w kierunku systemu czystego, efektywnego kosztowo i zintegrowanego.

Prognozuje się, że od roku 2030 węgiel będzie najdroższą metodą produkcji z uwagi na zewnętrzne koszty produkcji energii z tego źródła. Dla porównania – import tej samej ilości energii z regionu Morza Bałtyckiego może pozwolić na zaoszczędzenie nawet do 6,5 mld EUR rocznie w roku 2040. W związku z tym, Polska powinna dążyć do stworzenia regionalnej sieci offshorowej na Bałtyku, by wspólnie korzystać z potencjału wiatru i rozwijać przemysł z nim związany. Silne powiązania międzysystemowe ułatwią bilansowanie zmiennych OZE oraz umożliwią wymianę handlową w regionie.
Cykl inwestycyjny w energetyce

Analiza skupia się na utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.  Scenariusze raportu oparto o następujące założenia: integrację rynku europejskiego ze stopniowym zwiększaniem połączeń międzysystemowych oraz zapewnienie wystarczającej mocy w Polsce w oparciu o technologie o jak najniższym koszcie, wysokiej sprawności, niskiej emisji zanieczyszczeń i krótkim cyklu inwestycyjnym.

Uśredniony koszt energii elektrycznej w podziale na technologie, 2025-2040

"Technologie OZE, wysokosprawne elektrociepłownie, połączenia transgraniczne i stworzenie regionalnego rynku energii w obszarze Morza Bałtyckiego, pozwolą Polsce na zapewnienie niezawodnych dostaw taniej i czystej energii" - takie są wyniki analizy „Integracja europejskiego rynku energii. Polska i rozwój w regionie Morza Bałtyckiego”. Zachęcamy do zapoznania się z profilami instytucji, dzięki którym powstał raport.

Transformacja energetyczna

Fundacja wspiera powszechną produkcję energii bez udziału niebezpiecznych elektrowni atomowych i wolną od szkodliwej dla środowiska eksploatacji paliw kopalnych. Niemiecka transformacja energetyczna „Energiewende” dowodzi, że przejście na zieloną stronę mocy dokonuje się realnie, tworzy nowe miejsca pracy i wyzwala aktywność obywatelską. Rozwój energetyki obywatelskiej to odpowiedź na wyzwania związane z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej, redukcją emisji czy bezpieczeństwem dostaw.

Dossier COP 21 wokół Szczytu Klimatycznego w Paryżu

W obliczu Szczytu Klimatycznego w Paryżu polecamy obszerny zbiór anglojęzycznych artykułów na temat polityki klimatycznej i energetycznej oraz zielonej gospodarki z perspektywy międzynarodowej. Dossier, obejmujące regionalne analizy z biur zagranicznych Fundacji, dostępne także w wersji niemieckiej.

Współpraca medialna