Fundacja w mediach

Relacje & Wywiady

O dynamice globalnego ruchu Zielonych

Tegoroczny Światowy Kongres Zielonych po raz pierwszy odbył się w Europie. Prawie 2000 działaczy i działaczek z 80 krajów świata gościło w kwietniu w Liverpoolu . Napięty program i wybitni goście od początku tworzyli wiele okazji do wymiany politycznych doświadczeń i idei. Wszystko odbywało się w atmosferze politycznych nadziei, radości z ostatnich politycznych zwycięstw oraz zapału do dalszej budowy zielonej polityki.

Aleksandra Kołeczek, Robert Reisigova-Kielawski, Gert Röhrborn

Czy Nord Stream 2 prowadzi do podziałów Unii Energetycznej w Europie? Spojrzenia z Kijowa, Warszawy i Berlina

Projekt Nord Stream 2 bywa różnie oceniany. Krytyka w wielu państwach europejskich wynika z obaw o wzmocnienie pozycji Rosji na europejskim rynku gazu czy troski o wiarygodność idei Unii Energetycznej. Z drugiej strony bywa postrzegany w kategoriach czysto komercyjnych, niezależnie od uwarunkowań w sferze polityki zagranicznej i relacji z krajami sąsiedzkimi. Jak dyskutuje się jego geostrategiczne znaczenie w Polsce, Niemczech i na Ukrainie?

Katarzyna Ugryn

Kobiety w czasie konfliktu: walczyć w nim czy go zwalczać?

Czy udział kobiet w czynnościach zbrojnych to sukces czy porażka feminizmu? Czy krytykę przemocy należy przerwać na czas konfliktów między narodami, tak, aby nie osłabiać pozycji „swoich” wobec „przeciwnika”? Czy kobiety mogą wyzwolić świat z nacisku przemocy? Te i inne pytania dyskutowaliśmy na naszych Międzynarodowych Warsztatach Genderowych z działaczkami i ekspertkami w Lwowie.

 

Gert Röhrborn

„Nazywam się Miliard”, czyli solidarnie i tanecznie przeciw przemocy wobec kobiet

Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy. Ten fakt zapoczątkował w 2012 roku międzynarodową kampanię społeczną „One Billion Rising”. Stanowi okazję do wspólnego tańca pełnego radości, wzbudzającego poczucie wewnętrznej siły i symboliczne odzyskanie kontroli nad własnym ciałem. Inspirująca deklaracja wiary, że występując razem możemy zmieniać rzeczywistość.

Julia Maciocha

O uchodźstwie, migracjach i pomocy humanitarnej - finisaż wystawy Exilium

Obrazy i relacje płynące z ogarniętej konfliktem Syrii, a także państw borykających się z kryzysem uchodźczym, stawiają wiele pytań: kogo wspierać i jak czynić to najefektywniej? Przyjmować uchodźców do Europy, czy pomagać im na Bliskim Wschodzie? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć goście spotkania, które odbyło się 6 lutego w MiTO, w ramach finisażu wystawy fotograficznej "Exilium – wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania".

Maria Madejska

Czy ‘nowy nacjonalizm’ rozsadzi Europę?

Od kilku lat obserwujemy nasilające się tendencje nacjonalistyczne w krajach szeroko pojętego Zachodu. Chcąc w pełni zrozumieć fenomen antyliberalnych demokracji, należy poddać analizie polityki tożsamości i pamięci. Oto relacja z projektu Fundacji im. Heinricha Bölla i WiseEuropa poświęconego podobieństwom i różnicom w dynamice politycznej Europy i USA.

Małgorzata Kopka-Piątek

Wielogłos. Demokracja budowana na konstruktywnej polemice w środowisku prawniczym

Orzecznictwo sądów pełni ważną rolę w realnym kształtowaniu przepisów prawa. Z myślą o pogłębieniu merytorycznej dyskusji nad wyrokami, które wpływają na realizację prawa do informacji publicznej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowała konkurs na glosę prawniczą, czyli naukowy komentarz do orzeczeń. Z przyjemnością przedstawiamy laureatów i laureatki.

Gert Röhrborn

„Dom bez odpadów, czyli recepta na oszczędności”. Relacja z wykładu Bei Johnson i debaty

W Polsce każda osoba produkuje statystycznie około 280 kg odpadów rocznie, średnia w Unii Europejskiej to 480 kg. Ze względu na zawrotne tempo przyrostu ludności na świecie istnieje pilna potrzeba, abyśmy stali się społeczeństwem, które konsumuje bardziej świadomie oraz wykorzystuje dostępne surowce wydajniej. Relacja z wykładu Bei Johnson, autorki bloga i książki „Zero Waste Home”, oraz debaty o tym, jak skutecznie wdrożyć zwyczaje w duchu zero waste oszczędzając środowisko i domowy budżet.

Katarzyna Ugryn

Alimenty – powszechne przestępstwo, wspólna odpowiedzialność

Poważny problem powszechnej niealimentacji dzieci w Polsce ma zarówno wymiar równościowy jak i społeczny. Relacjonujemy dyskusję nad możliwymi rozwiązaniami systemowymi, które proponują różne instytucje i grupy odpowiedzialne za eliminowanie tego zjawiska.

Magdalena Chmielowska, Gert Röhrborn

Konsument na rynku energii – aktualne wyzwania

Energia jest dobrem publicznym niezbędnym dla pełnej partycypacji we współczesnym społeczeństwie. Służy ludziom i od ich zaangażowania zależy sukces modernizacji. Możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej stanowiły meritum konferencji połączonej z prezentacją najnowszego raportu Client Earth i Fundacji im. Heinricha Bölla o zwiększaniu aktywności konsumentów na rynku energii.

Katarzyna Ugryn

Sukcesy i porażki wspierania reform na Ukrainie z perspektywy wewnętrznej, Polski i UE

Od wydarzeń na Majdanie Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, dokonała postępu we wprowadzaniu koniecznych reform. Jednak pomagając Ukrainie, Europa i jej państwa członkowskie popełniły błędy. Jakie wnioski płyną z ostatnich trzech lat ukraińskiej transformacji i procesu mińskiego dla Unii Europejskiej? Jakie oczekiwania względem wschodniego sąsiada nie zostały spełnione? 

Andrzej Mendel-Nykorowycz

Tajniki prawa migracyjnego i uchodźczego – przewodnik dla instytucji publicznych

W dyskusji o przyjmowaniu uchodźców do Polski najbardziej słychać głosy negatywnie nastawionych do kwestii solidarnej polityki migracyjnej. Niezależnie od tego, na podstawie już obowiązujących przepisów w kraju nad Wisłą legalnie przebywają cudzoziemcy, a instytucje publiczne są zobowiązane do wypełniania konstytucyjnego obowiązku równego traktowania i wsparcia w dochodzeniu swoich praw.

Gert Röhrborn

Renacjonalizacja polskiej polityki

Wywiad z dyrektorką warszawskiego Przedstawicielstwa Irene Hahn-Fuhr dla niemieckiej publiczności na temat działań rządu PiS oraz stanu społeczeństwa obywatelskiego i krajobrazu partyjnego w Polsce.

Irene Hahn-Fuhr

Alternatywy do 500+? Okrągły stół o przyszłości polityki rodzinnej w Polsce

Potwierdzone w sondażach silne poparcie dla rządowego programu 500+ stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich sił politycznych w Polsce. Wymaga ono od partii opozycyjnych przemyślanego i odwołującego się do społecznych oczekiwań sformułowania stanowisk na temat własnych wizji skutecznej polityki rodzinnej.

Gert Röhrborn

Moje niemieckie naboje. Opowieści niemieckich korespondentów w Polsce

"Dzwoni naczelny: jedziesz do Warszawy. Szedłem ulicą, zamarłem. Postanowiłem jakoś się z tego wyplątać", wspomina Armin Coerper  z telewizji ZDF. Bartosz Wieliński rozmawia z niemieckimi korespondentami w Warszawie o ich dziennikarskich historiach, zgłębianiu wiedzy o Polsce oraz tym, co oba społeczeństwa łączy i odróżnia.

Bartosz Wieliński

Zielona polityka na letnim uniwersytecie

Podczas II Letniego Uniwersytetu zielone środowiska aktywistyczne i polityczne z Polski i zagranicy wymieniały się wiedzą i doświadczeniami w nadwiślańskiej ciszy. Intensywnym debatom o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych towarzyszyły edukacyjne spotkania o przyrodniczych skarbach regionu. Polecamy relację, prezentacje eksperckie i nagrania audio dyskusji.

Ewa Sufin-Jacquemart

Niebezpieczne związki - stereotypy płciowe a przemoc

Badania prowadzone w obszarze przemocy od lat wskazują, że główną grupą doświadczającą przemocy są kobiety i dziewczęta. Doznają jej w rodzinie, miejscu pracy, na uczelniach, w miejscach publicznych, a także, co może zaskakuje, ze strony funkcjonariuszy i pracowników innych instytucji, do których się zwracają o pomoc. To oznacza konieczność podjęcia pilnych działań z zakresu prewencji,  wzmacniania kobiet i doskonalenia państwowej służby cywilnej.

Natalia Skoczylas, Aleksandra Magryta

„Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne”. Jak ponad podziałami reagować na globalne wyzwania ekologiczne?

Papieska encyklika Laudato si’ jasno określa odpowiedzialność ludzkości wobec środowiska naturalnego. Wskazuje, że trwałe wypełnianie zobowiązania do „troski o wspólny dom” możliwe jest jedynie poprzez nawiązanie szerokiego, otwartego i szczerego dialogu. Jak tworzyć szerokie, a zarazem skuteczne platformy porozumienia na rzecz klimatu?

Katarzyna Ugryn

"Zrealizuj własną wizję zielonych Gliwic!". Relacja z warsztatów

W ramach projektu "Green Grün Gliwice!", realizowanego w czerwcu przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej z Gliwic, które miały na celu przygotowanie przez młodzież własnych projektów wyrażających chęć „zazielenienia” tego miasta.

Katarzyna Ugryn

O lokalnych społecznościach energetycznych

W jakim kierunku warto strategicznie rozwijać polską energetykę? Jak przeprowadzić zrównoważoną transformację energetyczną regionów opartych obecnie na węglu? Jak realizować wizje zielonych miast? Katarzyna Ugryn relacjonuje kluczowe sesje X Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. 

Katarzyna Ugryn

„Konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec i Unii Europejskiej”. Sprawozdanie z konferencji

Czy wyzwania wynikające z napływu migrantów do Europy będą kolejnym etapem integracji europejskiej czy też ją zahamują? Choć dopiero dalszy przebieg wydarzeń tę kwestię ostatecznie rozstrzygnie, to jednak już dzisiaj wyraźnie wydać, że fundamentalnym ryzykiem jest wewnętrzny brak solidarności przy dzieleniu się pilnymi zadaniami w celu opanowania sytuacji.

Bogumił Rudawski

„W poszukiwaniu nowych idei społeczeństwa i gospodarki”. Relacja z seminarium naukowego

„Europa ma potencjał, by stać się pionierem zielonej rewolucji przemysłowej. Na tym właśnie polu rozstrzygnie się zarówno dobrobyt przyszłych pokoleń, jak i rola Europy w świecie” – oto myśl przewodnia seminarium poświęconego nowatorskim koncepcjom zrównoważonego rozwoju i tworzenia zielonych alternatyw ekonomicznych, społecznych i przemysłowych. 

Lidia Dąbrowska

Kobiety w przestrzeni publicznej: kiedy prywatne staje się polityczne

„Dzięki udziałowi w Międzynarodowym Warsztacie Genderowym w 2014 roku zdałam sobie sprawę, że jestem feministką. To wydarzenie poszerza horyzonty i kształtuje osobowość”, oceniła uczestniczka Anna Arganashvili z gruzińskiego NGO Partnership for Human Rights. Co wyróżniło tegoroczną edycję spotkania i eksperckich prezentacji? Jakie tematy i głosy wybrzmiały w Tbilisi?

Gert Röhrborn

Głos kobiet się liczy

Czy udział kobiet i mężczyzn w polskich mediach jest jednakowy? Jak tworzyć ciekawe i różnorodne materiały dziennikarskie? Jak się rozwijać, żeby pracować zgodnie z modelami promowanymi przez BBC czy „New York Times”, które odtwarzają różnorodność społeczną? Szkolenie dla dziennikarzy i dziennikarek w Gdańsku było cenną okazją do wzmacniania obecności kobiet w dyskursie i budowania nowych kontaktów między praktykami pracy medialnej różnych szczebli.

Joanna Tokarz-Haertig, Gert Röhrborn

Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy

Celem tegorocznego projektu Feminoteki i Fundacji im. Heinricha Bölla było uwrażliwienie wybranych ośrodków pomocy społecznej na motywowaną uprzedzeniami  przemoc wobec kobiet. O przebiegu warsztatów i ich rezultatach opowiada trenerka równościowa Joanna Piotrowska.

Miasto jako pole walki czy wspólny projekt? Ruchy miejskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Czym charakteryzują się ruchy miejskie w Europie Środkowej i Wschodniej? Czy mieszkańcy Warszawy mobilizują się wokół tych samych kwestii co mieszkańcy Moskwy czy Bukaresztu? Czy w relacji z miastem budujemy nowe tożsamości? Na pytania te odpowiadała szwedzka badaczka prof. Kerstin Jacobsson podczas seminarium eksperckiego oraz w rozmowie z Joanną Erbel i Edwinem Bendykiem w Państwomiasto.

Kalina Marciniak, Gert Röhrborn

Rodzina 500+. Czy czeka nas nowy „Baby Boom”?

Czy program 500+ wpłynie pozytywnie na zamierzenia prokreacyjne rodzin polskich? Jakie ma cele i co oznacza w długiej perspektywie dla stabilności budżetowej? O tym, jak nowy program rządowy  wpłynie na polską demografię i politykę rodzinną dyskutowali prof. dr hab. Irena Kotowska, dr Anna Kurowska, Minister Bartosz Marczuk i dr Michał Polakowski.

Kalina Marciniak

Równość, wolność i samostanowienie

Mimo niewątpliwego globalnego postępu w zakresie równouprawnienia, kobiety nadal nie mogą w pełni korzystać z autonomii reprodukcyjnej i przyrodzonego prawa do swobodnego decydowania o swoim ciele. Te fundamentalne kwestie stanowiły główny temat dyskusji IV Międzynarodowego Warsztatu Genderowego w Warszawie. Polecamy prezentacje eksperckie.

Mobilizacja polityczna na Węgrzech w latach 2010-2014

Skala protestów na post-transformacyjnych Węgrzech  osiągnęła podczas drugiej kadencji rządów Orbána bezprecedensowe rozmiary. Demokratyczne reakcje nabrały wyraźnego rozpędu  podczas szeroko zakrojonych lewicowych protestów w celu obrony demokracji liberalnej w czasie, kiedy kryzys europejski mobilizował raczej do jej krytyki.  W ramach projektu „Polityka protestu” politolog Mihály Gyimesi przeanalizował protesty wyjaśniając relacje między powszechnym poparciem a sprzeciwem.

Polska niskoemisyjna - od idei do działania

Odpowiednio skonstruowana polityka klimatyczno-energetyczna ma szansę przeniknąć we wszystkie wymiary życia społeczno-gospodarczego i zbudować trwałe fundamenty nowoczesnej i wysoko rozwiniętej Polski. Materiały z cyklu seminariów o sposobach wdrażania niskoemisyjnego rozwoju w energetyce, transporcie, przemyśle i rolnictwie.

Czujność wobec rasistowskich ideologii

Grupa polskich działaczy i działaczek angażujących się w całym kraju w walkę z prawicowym ekstremizmem wzięła udział w podróży studyjnej do Niemiec. W Dreźnie i Berlinie dowiedziała się od ekspertów i działaczek, jakimi metodami budowano u zachodniego sąsiada otwarte społeczeństwo i jaki wpływ na rozwój sytuacji ma obecny europejski kryzys uchodźców.

Gert Röhrborn

Niskoemisyjna Polska

Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie prowadzi projekt pt. „Środy z Böllem”, którego celem jest budowanie świadomości społecznej oraz podkreślanie gospodarczej i politycznej wagi transformacji polskiej gospodarki. Polecamy uwadze nagrania i notatki dokumentujące cztery zamknięte debaty eksperckie odnoszące się do obszarów szczególnie ważnych dla niskoemisyjnego rozwoju: energetyka, transport, przemysł i odpady oraz tereny wiejskie i leśne.

Przyszłość Europy

Seminarium w dn. 6.10.2015 z udziałem prof. Andrew Moravcsika, dr Paoli Subacchi i dra Andrzeja Olechowskiego skupiło się na pytaniach o przyszłość unijnego projektu integracyjnego. Czy w obliczu nowych potęg UE będzie skuteczna na globalnej szachownicy?

Rebecca Harms w wywiadzie o unii energetycznej

Rebecca Harms, współprzewodnicząca grupy Zielonych – Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim, komentuje projekt unii energetycznej przedstawiony przez Donalda Tuska w jego dawnej funkcji premiera Polski. W rozmowie z EurActiv.pl Harms mówi o uzupełnieniach tego projektu z zielonej perspektywy, wpływie unijnej polityki energetycznej na klimat i stosunki ze wschodnimi sąsiadami oraz na przyszłość Europy.

Rebecca Harms

Edukacja z energią

Czy polityka energetyczna to tylko polityczne i ekonomiczne strategie, czy raczej nasze codzienne zachowania, świadomość i  postrzeganie świata? Relacja z  debaty publicznej  na temat energii, zmian klimatu i zielonej transformacji z udziałem niemieckich i polskich przedstawicielek i przedstawicieli think tanków i mediów.

Lidia Dąbrowska

Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce i Niemczech

Jak wspierać szacunek dla różnorodności społecznej? Jak pielęgnować postawy tolerancji? W ramach Parady Równości Fundacja im. Heinricha Bölla zorganizowała dyskusję skupioną na wymianie doświadczeń między Polską a Niemcami, gdzie można zauważyć różnorodne inicjatywy z zakresu wychowania antydyskryminacyjnego. Polecamy nagranie video debaty.

Irene Hahn-Fuhr o stosunkach polsko-niemieckich i roli Władysława Bartoszewskiego

Tłem audycji „Sąsiedzi” TVP Info z udziałem Irene Hahn-Fuhr oraz Henryka Jarczyka, korespondenta niemieckiej stacji ADR w Warszawie, były dwa istotne z punktu widzenia relacji polsko-niemieckich wydarzenia: pożegnanie Profesora Władysława Bartoszewskiego i wizyta Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, w związku z 13. polsko-niemieckimi  konsultacjami  międzyrządowymi.

Irene Hahn-Fuhr

Big Book Festival 2015

W ramach trzeciego Big Book Festival przez trzy dni odbyło się ponad kilkadziesiąt spotkań, paneli, spacerów, warsztatów i wystaw. Fundacja im. Heinricha Bölla wspierała w tym roku blok NA WSCHÓD i NA ZACHÓD. W rozmowach ponad podziałami, stereotypami i granicami wzięli udział m.in.: Władimir Sorokin, Swietłana Aleksijewicz, Janusz Leon Wiśniewski, Boris Reitschuster, Angelika Kuźniak, Eugen Ruge, Magdalena Parys i Stefan Chwin. Polecamy nagrania video i audio debat.

Baza ekspertek

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z Fundacją Kobiet Nauki tworzą pierwszą w Polsce bazę ekspertek w celu wzmocnienia obecności kobiet w debacie publicznej i przełamywania stereotypów płciowych. Fundacja im. Heinricha Bölla jako partner projektu zaprasza do dołączania do bazy www.ekspertki.org, polecania jej znajomych specjalistkom, a także zachęcania mediów i wszelkich instytucji badawczych, kulturalnych, politycznych do poszukiwania ekspertek w interesujących ich dziedzinach.

Ojcowie wychodzą z cienia

Aktywna rola ojców ma bezcenne znaczenie dla przezwyciężenia nierówności między kobietami i mężczyznami. Dlatego Fundacja im. Heinricha Bölla wspiera projekt „Ojcowie i dzieci – badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci”. Jak zachęcić ojców do większego uczestnictwa w życiu i wychowaniu dziecka? Polecamy  wywiad z Teresą Ogrodzińską z Fundacji Komeńskiego i z Agnieszką Szczurek z Ośrodka Ewaluacji.

Gert Röhrborn

Forum "Europa z widokiem na przyszłość" 2015

Trzecie międzynarodowe forum "Europa z widokiem na przyszłość" zgromadziło w Europejskim Centrum Solidarności szerokie grono eksperckie od spraw europejskich z mediów, polityki, dyplomacji, nauki i think tanków. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej, Ukrainy oraz ambicja skutecznego działania w obszarach graniczących ze wspólnotą. Głos zabrali m.in. Donald Tusk, Iwan Krastew, Wiktor Jerofiejew. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami, nagraniami oraz memami i z cytatami.

Przemoc ekonomiczna w Polsce - badanie zjawiska

Konwencja Stambulska wskazuje na przemoc ekonomiczną jako jeden z głównych czynników utrudniających kobietom wydostanie się z przemocowej relacji. Dogłębna i wieloaspektowa analiza problemu zależności ekonomicznej jest głównym celem projektu prowadzonego przez Obserwatorium Równości Płci ISP we współpracy z Fundacją im. Heinrich Bölla. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. zjawiska, nagraniami oraz wywiadami ekspertek.

Transformacja społeczno-ekologiczna na rzecz dobrego życia

Podczas wiedeńskiej konferencji „Dobre życie dla wszystkich", Barbara Unmüßig, prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla, przedstawiła wizje i konkretne postulaty polityczne odpowiadające na aktualne globalne kryzysy. Zarysowała zielonopolityczne podejście do nowych form myślenia, działania, solidarności i współpracy odpowiadając na pytanie, w jaki sposób można sprawić, by transformacja społeczno-ekologiczna przyniosła zmiany na lepsze dla wszystkich.

Barbara Unmüßig

Polityka globalnego protestu. Wykład Iwana Krastewa

Czy ruchy oburzonych zmienią oblicze demokracji i uprawiania polityki? Co  wywołuje globalne rewolty - technologia, sytuacja ekonomiczna, zeitgeist? Wybitny politolog Iwan Krastew przedstawił najnowsze tezy dot. związków między protestami a demokracją na warszawskim wykładzie inaugurującym projekt "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej" Fundacji im. Heinricha Bölla i Collegium Civitas.

Wolność artystyczna

W nawiązaniu do myśli nobilisty Heinricha Bölla, iż „żadne państwo, żadne miasto, żadne społeczeństwo nie może definiować, czym jest wolność, gdyż jest to stan naturalny", Fundacja wsparła projekt dot. wolności artystycznej. We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka realizujemy projekt skupiony na edukacji i poradnictwie prawnym dla osób związanych z kulturą i sztuką. Efektem dwóch warsztatów jest broszura informacyjna  określająca, co artyst(k)om wolno, jak można się bronić w przypadku zarzutów o naruszenie  moralności publicznej czy też uczuć religijnych, jak godzić sprzeczne wartości i dobra prawne.

Wywiad z Bärbel Höhn o (niemieckiej) transformacji energetycznej

Zaproszona na fundacyjną debatę o wizjach i realiach niemieckiej transformacji energetycznej Bärbel Höhn, przewodnicząca Komisji Środowiska w niemieckim Bundestagu, opowiada w wywiadzie dla Euractiv.pl o doświadczeniach z Energiewende, reakcjach społeczeństwa, zagrożeniach, a także wpływie na obszary węglowe.

Rzut OKA na USA – kraj gazem krwawiący

Amerykańska rewolucja łupkowa to w Polsce argument za eksploatacją gazu łupkowego. Jak wyglądają jej realia? Uczestniczka Shale Gas Study Tour Paulina Lota z Instytutu Spraw Obywatelskich pisze o społecznych i środowiskowych kosztach wydobycia,  praktykach lobby wydobywczego oraz sukcesach aktywistów i przełomowych decyzjach niektórych stanów USA. "Możliwość zobaczenia na własne oczy, jak zmiany wprowadza  proces szczelinowania, jak zmieniają się warunki życia ludzi na terenach objętych wydobyciem, to wiedza i doświadczenie bezcenne". 

Paulina Lota

W poszukiwaniu zielonych miejsc pracy

W trakcie tygodniowej wizyty studyjnej zorganizowanej przez Fundację im. Heinricha Bölla pod hasłem Green Jobs Tour nie brakowało dobrych praktyk na temat zielonych miejsc pracy. Nie tylko we Francji i w Niemczech, ale również i w Polsce dostrzec możemy działania, które służą zarówno środowisku, jak i poprawie jakości życia. Kluczowe wnioski w relacji uczestnika Bartka Kozka.

Bartłomiej Kozek

Polacy i Polki za wzmacnianiem narzędzi przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Przemoc ekonomiczna, w odróżnieniu od przemocy fizycznej, psychologicznej i seksualnej, jest do tej pory najsłabiej badanym aspekcie przemocy wobec kobiet. Razem z Instytutem Spraw Publicznych (ISP) staramy się nagłośnić problematykę tego zjawiska w ramach projektu „Przemoc ekonomiczna – diagnoza problemu równouprawnienia płci i debata o przeciwdziałaniu”.

Gert Röhrborn

X Forum PAUCI. Wymiar polityki wschodniej

 Cała Europa odczuwa skutki wydarzeń na Ukrainie i w Rosji, sankcji ekonomicznych - zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego stało się ponownie ważnym tematem w wielu krajach regionu. X Wschodnie Forum PAUCI pt „Wspólnota transatlantycka wobec Eurazji - nowe wyzwania oraz szanse” 15 grudnia 2014 stanowiło okazję do dyskusji o odpowiedziach ze strony krajów Partnerstwa Wschodniego i tzw. świata zachodniego.

Realia rewolucji łupkowej w USA

W ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Fundację im. Heinricha Bölla polska delegacja miała możliwość poznać amerykańską "łupkową rewolucję" w praktyce i porozmawiać o różnych jej aspektach  z miejscowymi przedstawiciel(k)ami administracji stanowej, NGO-sów, think-tanków i firmy wydobywczej. Relacje uczestniczących oraz artykuły na temat różnych społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych, środowiskowych i prawnych aspektów szczelinowania hydraulicznego ukażą się w specjalnym numerze bezpłatnego dwumiesięcznika "Zielone Wiadomości”. Polecamy relacje Pauliny Loty z INSPRO i Tomasza Ulanowskiego z "Gazety Wyborczej"

Tomasz Ulanowski

Energetyka jądrowa na świecie a perspektywa Polski

World Nuclear Industry Status Report to cykliczny, przekrojowy raport o stanie energetyki jądrowej na świecie. Najnowsze wydanie wskazuje na globalny trend odchodzenia od atomu i rekordowy spadek jej udziału w produkcji energii. Jakie wnioski płyną z raportu dla polskiej debaty o atomie? Jak ocenić krajowy program energetyki jądrowej? - te pytania dyskutowano na zorganizowanym przez Fundację im. Heinricha Bölla spotkaniu z głównym autorem raportu Myclem Schneiderem i dyskusji na temat przyszłości energetyki w Polsce i na świecie.

Zielony Kongres Samorządowy

Zielone wizje dla miasta, czyli zrównoważona polityka z zakresu transportu, demokracji partycypacyjnej, usług publicznych, edukacji, polityki mieszkaniowej czy zagospodarowania przestrzennego. Oto motywy przewodnie Zielonego Kongresu Samorządowego organizowanego przez Green European Foundation przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni  i  Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i nagraniami!

Bycie widzem nam się znudziło

Fundacja im. Heinricha Bölla serdecznie gratuluje Pani Profesor Małgorzacie Fuszarze nominacji na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania! Życzymy dużo energii, wytrwałości oraz satysfakcji z realizowania polityki w zakresie równego trak­towania! Na przestrzeni lat wielokrotnie mieliśmy zaszczyt współpracować z Panią Profesor, z przyjemnością wspominamy chociażby jej wystąpienie na naszej debacie „10 lat w UE oczami kobiet. Nadzieje a rzeczywistość” (nagranie wideo). Przypominamy też wywiad Agnieszki Sosińskiej z Panią Profesor - o początkach Kongresu Kobiet, uczestnictwie politycznym kobiet, parytetach.

Prof. Małgorzata Fuszara

Co się dzieje z rosyjskim społeczeństwem?

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o rosyjskim społeczeństwie, zrozumieć, dlaczego mamy do czynienia z taką, a nie inną reakcją ludzi na konflikt z Ukrainą i aneksję Krymu oraz przekonać się, jak bardzo różnorodne jest rosyjskie społeczeństwo w podejściu do tematów innych niż obecna sytuacja na Ukrainie zapraszamy 30 czerwca 2014 roku do Państwomiasto o 18:30 na debatę Co się dzieje z rosyjskim społeczeństwem?

Ruchy protestu – radykalne czy banalne?

W ostatnich latach agencje prasowe i media społecznościowe pełne są doniesień o kolejnych protestach. Na czym polega różnica między protestem, nieposłuszeństwem obywatelskim a rewolucją? Czy w dobie cyfryzacji przetrwa potrzeba i konieczność ‘wychodzenia na ulicę’? Debaty w Warszawie i we Wrocławiu odbyły się po projekcji filmu „Rewolucja non stop” w reż. The Riahi Brothers w ramach XI PLANETE+ DOC FILM FESTIWAL.

Wzrost ekonomiczny – zrównoważony a (nie)skończony?

Jak skierować wzrost gospodarczy na bardziej ekologiczne tory i oprzeć globalny dobrobyt ludzkości na zrównoważonym podejściu człowieka do natury? W jakim stopniu odpowiedzią na wyzwania przyszłości może stać się „zielony wzrost”? Debaty w Warszawie i Wrocławiu o różnych aspektach wzrostu gospodarczego odbyły się w ramach 11. Festiwalu Filmowego Planete+ Doc po pokazie filmu „Last call”. Zapraszamy do lektury relacji pióra Davida Tischera.

Festiwal im. Jacka Kuronia

Postać Jacka Kuronia jest żywo pamiętana i wspominana, nieczęsto jednak bywa realną inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość. Jego działalność była punktem odniesienia festiwalowych debat o Ukrainie, kapitalizmie, lewicowości, transformacji, edukacji, Europie socjalnej i rewolucjonist(k)ach. Polecamy nagrania!

Kobiety i Solidarność. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?

Z uwagi na pomijanie roli i wkładu opozycjonistek w PRL Fundacja im. Heinricha Bölla i Zachęta zorganizowały 2 czerwca dyskusję o odzyskiwaniu miejsca kobiet w historii z udziałem inicjatorek herstorycznych działań: Shany Penn, Ewy Kondratowicz, Moniki Kwiatkowskiej, Sylwii Chutnik i Marty Dzido. O swojej percepcji współczesnej Polski opowiedziały solidarnościowe działaczki: Danuta Kuroń, Barbara Labuda, Małgorzata Tarasiewicz i Ewa Kulik-Bielińska. Wykład wprowadzający do krytycznego spojrzenia na transformację wygłosiła dr Agnieszka Graff. Zapraszamy do lektury wystąpień i wysłuchania nagrań.

Bilans polskiej polityki energetyczno-klimatycznej w kontekście wyborów do PE

Jak wypada Polska na tle bieżących tendencji wspólnej polityce klimatyczno-energetycznej? Jakie działania podjęła w mijającej kadencji w odpowiedzi na politykę UE? W jaki sposób wdraża unijne dyrektywy w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią? Co jest motywem przewodnim polskiego myślenia o energetyce i klimacie? Jakie nadzieje można wiązać z rozwojem odnawialnych źródeł i prosumpcji? Na te pytania odpowiadają koordynatorki fundacyjnego programu "Energia i Klimat".

Katarzyna Ugryn, Magdalena Woźniewska

Irene Hahn-Fuhr i Rebecca Harms o unii energetycznej Tuska

Postulowana przez premiera Donalda Tuska unia energetyczna wzbudza rozmaite emocje w krajach europejskich i instytucjach unijnych. Wiele pomysłów zainteresowało rządy Niemiec, Włoch czy Francji, podczas gdy niektóre traktowano są z nieufnością. A jak ocenić strategie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne z zielonej perspektywy? Niemiecki dziennik opiniotwórczy "Tagesspiegel" opublikował analizę zawierającą m.in. komentarze dyrektorki Fundacji im. Heinricha Bölla Irene Hahn-Fuhr i współprzewodniczącej Zielonych/WSE Rebeki Harms.

Irene Hahn-Fuhr

Dossier - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Od kwietnia do czerwca nie bieżąco Bartłomiej Kozek komentował rozmaite kwestie związane w wyborami do Parlamentu Europejskiego - poczynając od podsumowania minionej kadencji i sytuacji politycznej Zielonych w Europie po prognozy na przyszłą kadencję  i wyzwania do 2019. Poza tym, zapraszamy do lektury felietonów m.in. o sytuacji młodych, polskiej polityce energetyczno-klimatycznej, gospodarce, umowie TTIP i relacjach transatlantyckich, problemach młodych w Europie, eurosceptycyzmie.

Bartłomiej Kozek

Europeana 1989

W 2014 r. obchodzić będziemy 25. rocznicę upadku Żelaznej Kurtyny i przemian polityczno-społecznych w Polsce i w Europie. Organizatorzy projektu Europeana 1989 zapraszają do dzielenia się wspomnieniami i digitalizowania pamiątek.

Materiały VIII Kongresu Obywatelskiego

Jako organizacja partnerska VIII Kongresu Obywatelskiego gorąco zachęcamy do zapoznania się z relacjami i nagraniami paneli dysksyjnych poświęconych (oddolnej) modernizacji Polski. Jak dowodzi dr Jan Szomburg, Polsce potrzeba zmian infrastruktury, lepszych instytucji i regulacji, a przede wszystkim nowych wzorców zachowań oraz relacji opartych na współpracy, szacunku, zaufaniu. Warto przeczytać o kolejnych wartościach i ideach, któe skierują nasz kraj na tory zrównoważonego rozwoju. Udział w październikowym Kongresie wzięło prawie 1000 osób, w tym autorytety różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Etyka mediów a różnorodność społeczna

Piątego grudnia odbyła się otwarta dyskusja dotycząca roli mediów oraz dziennikarzy i dziennikarek w kontekście społeczeństwa różnorodnego. W panelu wystąpili Piotr Pacewicz (Gazeta Wyborcza), dr Ludwika Włodek (Studium Europy Wschodniej) i Roman Kurkiewicz (Collegium Civitas). Zastanawialiśmy się, jak mówić i pisać o mniejszościach społecznych oraz jakie zadania i dylematy stoją przed mediami w obliczu wydarzeń podobnych do tych, które miały miejsce 11 listopada w Warszawie.

Pociąg zielonej rewolucji przemysłowej

Przyszłość naszej gospodarki to nie nowe kotły węglowe ani reaktory atomowe, które i tak zresztą budowałyby firmy z USA, Francji czy Rosji – tylko takie firmy jak Solaris konstruujące autobusy, Fakro od okien i materiałów izolacyjnych, Watt od solarów, bydgoska PESA, która produkuje wagony i szynobusy, eksportując je za granicę. Mamy w Polsce świetnych inżynierów, którzy mogliby tworzyć elektronikę do inteligentnych sieci elektroenergetycznych, mamy fachowców od budowy domów „zeroenergetycznych”.

Marcin Popkiewicz

Nie możemy się bez końca rozwijać

Gdy mówi się o zmianach klimatu, często wskazuje się na „cywilizację techniczną” jako winnego. Ja jednak upieram się, że głównym powodem jest kapitalizm: jego idea ciągłego wzrostu PKB, którą realizuje większość krajów na świecie. Tymczasem Ziemia jest zamkniętym systemem, zasoby są ograniczone, nie możemy się w nieskończoność rozwijać. Kapitalizm prowadzi nas do ekologicznej katastrofy.

Vincent Huang, Jakub Majmurek

Spisek naukowców nie istnieje

ak szybkie zmiany temperatury bardzo mocno wpływają na całą biosferę – na rośliny i zwierzęta, które nie mają czasu, by się przystosować lub przenieść, szczególnie, gdy na drodze mają bariery, jak góry czy morza. Ale zmiany klimatu to nie tylko zmiany temperatur, lecz także opadów. Coraz więcej pożarów trawi lasy na południu Europy. Natomiast w północnej części Europy mamy coraz więcej powodzi.

Dr hab. Jacek Piskozub

Inteligentny wzrost – jak Europa i Polska mogą zyskać na kryzysie?

Jak skierować wzrost gospodarczy na bardziej ekologiczne tory? Czy w obecnym kryzysie dostrzec można szansę na podjęcie próby zapewnienia globalnego dobrobytu ludziom, ale opartej na zrównoważonym podejściu człowieka do natury? W jaki sposób uniknąć pułapek zarówno bezkrytycznego dążenia do wzrostu, jak i wizji społeczeństwu bez wzrostu? Jaka mogłaby być rola Europy w takiej „zielonej rewolucji przemysłowej”? Czy Europa i Polska posiadają potencjał, by stać się pionierem tej transformacji? Zapraszamy do odsłuchania debaty nad inteligentnym wzrostem z dn. 18.11.2013.

Transformacja energetyczna - konieczność czy szansa? Trzy przykłady: Niemcy, Francja, Polska

Szczyt klimatyczny w Warszawie oferuje możliwość promowania transformacji energetycznej w filarach Unii Europejskiej, jakie stanowią Francja i Niemcy. W związku z tym Strefa Zieleni i Fundacja im. Heinricha Bölla zaprosiły 14.11.2013 do dyskusji nad zrównoważoną polityką energetyczną i formami rozwoju prosumpcji. Sprawozdanie Bartłomieja Kozka zarysowuje przebieg konferencji poświęconej niemieckiej Energiewende, promowanej we Francji idei gospodarki cyrkularnej oraz niskoemisyjnej wizji dla Polski.

Federacja, wspólnota, rozpad? Przyszłość Unii Europejskiej

Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami - od kryzysu finansowego, stabilności euro, poprzez przystosowanie do rosnącego zróżnicowania etnicznego społeczeństw europejskich i neutralizacji wpływów ekstremistycznych partii politycznych, po konieczność zażegnania kryzysów u granic kontynentu – w Syrii, Libii, Egipcie. Jak i kto powinien im sprostać? Czy Polska jest w stanie nadać rozwojowi UE nową dynamikę? Czy uda się pokonać sceptycyzm wobec dalszej integracji ? Jak samą Europę uczynić bliższą jej obywatelom? O tych kwestiach debatować będą 28.10.2013 na Wydziale Neofilologii UW eurodeputowana Rebecca Harms, dr hab. Marek Cichocki, dr Adam Ostolski i Aleksander Smolar.

Zmiana władzy w Niemczech

Gorąco polecamy lekturę rozmowy Michała Sutowskiego z Wolfgangiem Templinem na temat przebiegu kampanii i prognoz dot. wyników wrześniowych wyborów do Bundestagu. Wywiad dotyczył także stosunku Zielonych do kapitalizmu, "republiki europejskiej", relacji władza-społeczeństwo oraz polityki społecznej i zagranicznej.

Wolfgang Templin, Michał Sutowski

Europa Społeczna

Siódmego września 2013 roku odbył się Kongres Europa Społeczna poświęcony problemom edukacji, zdrowia, internetu i obywatelstwa cyfrowego oraz przyszłości Europy po pakcie fiskalnym. W międzynarodowym gronie debatowano o solidarności i wizjach wspólnego dobra oraz alternatywach do obecnej polityki unijnej. Zapraszamy do lektury relacji i wywiadów z Danutą Kuroń, Jean Lambert i Sławomirem Broniarzem opublikowanych w magazynie "Kontakt".

Energie w mieście

W ramach serii spotkań Zielonego Jazdowa na temat lokalnych rozwiązań globalnych problemów zajęliśmy się możliwościami transformacji energetycznej miast. Podczas wykładu „Energie w mieście” w piątek 30.08.2013 w godz. 19.00 – 20.30 ekspert Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski omówił potencjał mieszkanek i mieszkańców miast w kształtowaniu polityki energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Bieszczadzka opozycja w PRL

Serdecznie zapraszamy do lektury fragmentów reportaży Krzysztofa Potaczały opartych na relacjach świadków opozycyjnej działalności, jak i codziennej egzystencji w rejonie Bieszczad okresu PRL. W fascynującym zbiorze anegdot i wspomnień znalazła się także relacja Wolfganga Templina o filozoficzno-politycznych dysput w Chacie Socjologa w Otrycie i urzekającej atmosferze debat o sprawiedliwości społecznej, równości i braterstwie. Dzięki uprzejmości autora mamy zaszczyt udostęnić rozdział "Chata pod czerwonym sztandarem".

Pojednanie, pamięć, wspólnota

Zapraszamy do lektury rozmowy Wolfganga Templina z Piotrem Andrusieczko o rzezi wołyńskiej, pamięci historycznej, dialogu i pojednaniu narodów wobec tragicznej historii XX wieku.

Wolfgang Templin

Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?

Polecamy lekturę relacji z pokazu filmu „Zamrażając lód” w reż. J. Orlowskiego oraz debaty "Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?". Debaty o skutkach zmian klimatu w wymiarze lokalnym i globalnym odbyły się w ramach X PLANETE+ DOC FILM FESTIWAL w Warszawie (17 maja 2013) i we Wrocławiu (18 maja 2013).

Rozmowa Bartłomieja Kozka z Wolfgangiem Templinem

Polecamy lekturę rozmowy Bartłomieja Kozka, publicysty "Zielonych Wiadomości", z dyrektorem Przedstawicielstwa Fundacji Wolfgangiem Templinem o zielonej polityce w Niemczech i w Polsce, kwestiach genderowych i ekologicznych oraz planach Fundacji na przyszłość.

Wolfgang Templin, Bartłomiej Kozek

Rozmowa Michała Sutowskiego z Ralfem Fücksem

Zachęcamy do przeczytania wywiadu "Europa sieci". Michał Sutowski pyta Ralfa Fücksa, prezesa Fundacji im. Heinricha Bölla o zieloną wizję Europy, zrównoważone gospodarowanie, regulację rynków finansowych i polityczne sojusze Zielonych.

Ralf Fücks, Michał Sutowski

Rozmowa Michała Sutowskiego z Wolfgangiem Templinem

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem "Odgórne zmiany już nie wystarczą". Michał Sutowski rozmawia z Wolfgangiem Templinem, dyrektorem Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, o wartościach patrona Fundacji, demokracji, zielonych tematach i transformacji społecznej.

Jak odzyskać dobro wspólne w Europie Środkowej i Wschodniej?

Dlaczego Środkowa i Wschodnia Europa była nieobecna w protestach roku 2011? Co łączy ruchy miejskie? Jaka jest ich relacja do zachodnich ruchów walczących o sprawiedliwość społeczną? Zapraszamy do lektury relacji z konferencji zorganizowanej w dn. 19-21.04.2013 we współpracy z Res Publiką Nową, Kongresem Ruchów Miejskich i Occupied Wall Street Journal.

Jak wyjść z kryzysu - czy zielona modernizacja może być rozwiązaniem dla Polski i Europy?

Parlamentarny Zespół "Społeczeństwo FAIR", Zielony Instytut, Fundacja im. Heinricha Bölla w Polsce oraz Green European Foundation zorganizowały 20 marca 2013 międzynarodową konferencję prezentującą zieloną politykę - alternatywę dla polityki neoliberalnej. Punktem wyjścia debaty była publikacja "Zielony Nowy Ład społeczny". Serdecznie zapraszamy do lektury relacji!

Skutki wydobycia gazu z łupków

Konferencja warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Boella oraz Food & Water Europe zainicjowała forum debaty dla obywateli, których kwestie inwestycji dotyczą bezpośrednio. Wydarzeniało umożliwiło im wyrażenie opinii i uzasadnionych obaw odnośnie do technologii pozyskiwania gazu z łupków, w tym konsekwencji dla lokalnej społeczności, przedsiębiorczości, a także środowiska.

Kobiety przeciwko atomowi

Zapraszamy do lektury materiałów pokonferencyjnych z dyskusji o energetyce jądrowej i wpływie modelu energetyki na jakość naszego życia i udziale kobiet w jego realizacji z udziałem działaczek społecznych i związków zawodowych, radnych, polityczek, naukowczyń, dziennikarek i przedsiębiorczyń.

Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne- Polska, Europa, Świat

24 maja 2011 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja „Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne – Polska, Europa, Świat”, zorganizowana przez Polską Zieloną Sieć, CEE Bankwatch Network, Koalicję Klimatyczną i Fundację im. Heinricha Bölla.

Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi

W dniach 18-19 marca 2010 w Warszawie eksperci, przedstawiciele administracji państwowej i świata polityki z Polski, Niemiec, innych krajów Unii Europejskiej, krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji dyskutowali o perspektywach rozwoju polityki wschodniej Unii Europejskiej w najbliższych latach – szczególnie w okresie polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja – spotkanie otwarte (18 marca) dla zainteresowanej publiczności i zamknięta część ekspercka (19 marca) – zorganizowana została we współpracy warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla, niemieckiej Fundacji im. Bertelsmanna i polskiego Centrum Strategii Europejskiej demosEuropa.

Jądro problemu. Atom a zrównoważony rozwój

Zapraszamy do lektury relacji z debaty o energii jądrowej i zrównoważonym rozwoju Polski, która odbyła się w ramach VII Festiwal Filmów Planete Doc Review, po projekcji filmu „Jądro wieczności” w reż. M. Madsena.

Rocznik 2009: Zielona wizja Europy

Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów opinii publicznej i komentatorów politycznych, wieczorem 7 czerwca 2009 roku jasnym stało się, że prawdziwymi zwycięzcami wyborów europejskich są Zieloni. Byli jedyną grupą polityczną w Parlamencie Europejskim, której udało się zwiększyć liczbę miejsc w stosunku do poprzednich lat. Niewielu tylko było w stanie przewidzieć taki rozwój wydarzeń na kilka dni przed wyborami. Unijne biuro Fundacji im. Heinricha Bölla zaprosiło 11 nowych zielonych europarlamentarzystów z pięciu różnych krajów, by przedstawili swoje plany względem Europy. Jakie są cele nowych Zielonych i jak chcą je osiągnąć?

Rok 1989 i jego spuścizna – spotkanie z Garrim Kasparowem

Po polskiej premierze filmu Mashy Novikovej W świętym ogniu rewolucji Fundacja im. Heinricha Bölla zaprasza na spotkanie z bohaterem filmu – światowym szachistą i rosyjskim politykiem – Garrim Kasparowem, które poprowadzi Jacek Żakowski – dziennikarz i publicysta.

„Polityka rodzinna w Europie. Skuteczne narzędzie równouprawnienia czy ratunek w obliczu kryzysu demograficznego?”

Celem konferencji, zorganizowanej 20 września 2007 roku przez Fundację im. Heinricha Boella Przedstawicielstwo w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska, była dyskusja o różnych modelach współczesnej polityki rodzinnej w państwach Unii Europejskiej ukazanych na tle procesów przemian, jakie dokonują się w modelu rodziny w związku ze zmianą modelu społecznego i aktywnością ruchów emancypacyjnych.

Partnerstwo Wschodnie – nowe opakowanie starej polityki?

7 maja w Pradze zostało zainaugurowane Partnerstwo Wschodnie – polsko-szwedzka inicjatywa wzmocnienia wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). Jakie zmiany przyniesie ten program w relacjach UE z jej wschodnimi sąsiadami? Na czym polega sukces tego przedsięwzięcia? Czy może jego znaczenie ogranicza się do politycznego symbolu?

Przełom, nadzieja, demokracja. Wybory 1989-2009

Idąc do wyborów w 1989 roku wybieraliśmy nową, lepszą Polskę w demokratycznej Europie, w czerwcu 2009 roku mamy szansę oddać głos na lepszą Europę. Jakich wyborów dla Europy dokonamy wybierając reprezentację Polski do Parlamentu Europejskiego? Czy Europa potrzebuje dziś kolejnego przełomu?

Białoruś - stracona szansa na zmiany?

Choć system polityczny Białorusi daleki jest od demokratycznego, każde kolejne wybory budzą nadzieję na wprowadzenie standardów demokratycznych oraz wzmocnienie białoruskiej opozycji

Energiewende z perspektywy Polski

W dniach 2-7 grudnia 2012 odbyła się podróż studyjna do Berlina dla polskich dziennikarzy i dziennikarek “The turnaround in energy is possible in Poland”. Celem podróży było przedstawienie tematyki rewolucji energetycznej w Niemczech i wprowadzenie jej do polskiej debaty mainstreamowej. Program obejmował szereg spotkań z ekspert(k)ami energetycznymi w Berlinie i w powiecie Barnim realizującym strategię zeroemisyjną. Zapraszamy do zapoznania się z efektami podróży relacjami i prezentacjami o Energiewende.

Cenzura, demokracja, płeć. Feministyczna krytyka i strategie oporu

W demokratycznej polityce cenzura przybiera formę ekonomicznej organizacji twórczości artystycznej czy konfliktów o ekspresję seksualności, polityki tożsamości płci, pornografię i wykorzystywanie dzieci. Konferencja organizowana 22-23 maja 2013 przez warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla we współpracy z dr Ewą Majewską i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki miała na celu omówienie współczesnych przypadków cenzury z perspektywy feministycznej, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, prawnych i religijnych.  

Media

W zakładce "Media" znajdą Państwo kluczowe informacje o naszych projektach, relacje z dotychczasowych aktywności oraz fundacyjne komentarze. Ponadto, polecamy interesujące wywiady i artykuły na temat zielonej polityki. W dziale "Materiały promocyjne" zamieszczamy oficjalny logotyp i folder wydany z okazji 10-lecia Fundacji.

Wydarzenia

Boelletyn

 
Rejestracja  Rezygnacja z subskrypcji

Verfassungsstreit in Polen: Weg ohne Wiederkehr?

Der polnische Verfassungsgerichtskrimi und seine Bedeutung für die weitere politische Entwicklung. Allerdings zeigen die gegenwärtigen Ereignisse, dass die PiS in der Defensive ihr selbst gemaltes Bild von der gesellschaftlichen Renaissance Polens durch rhetorische Radikalisierung eigenhändig zu zerstören droht. Nur zu welchem Preis? Ein Kommentar von Irene Hahn-Fuhr und Gert Röhrborn.

Irene Hahn-Fuhr, Gert Röhrborn

Sprawozdanie roczne 2015

Anglojęzyczny raport Fundacji im. Heinricha Bölla to przystępny przegląd najciekawszych projektów 31 biur zagranicznych oraz 16 oddziałów działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych.

Prezi o naszej misji i działalności

Atlas węgla. Dane i fakty o globalnym paliwie

Węgiel był „czarnym złotem”, które napędzało industrializację wyrządzając  olbrzymie szkody człowiekowi i przyrodzie. „Atlas Węgla” ukazuje się w okresie intensywnej międzynarodowej debaty o rezygnacji z paliw kopalnych. Rewolucja w energetyce zbliża nas istotnie do realizacji wizji ekologicznego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Europejskie projekty Fundacji

Jubileusz

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów, jak również współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi.