Historia & Wyzwania

10 grudnia 2016 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu świętował 30 lat swojej działalności. Fundacja im. Heinricha Bölla była jednym z partnerów uroczystości jubileuszowych pod hasłem „Nasze Drogowskazy” wraz z otwarciem wystawy „Od idei do realizacji”, „Veni, vidi, agnovi”. Polecamy nagranie z wypowiedziami fundatorów i autorytetów działających od lat na rzecz pokoju, dialogu i przełamywania barier, tak w relacjach międzyludzkich, jak i międzynarodowych. 

Świat stał się bardziej skomplikowany. Naszym obowiązkiem jest traktowanie ludzkich obaw na poważnie i odbudowanie zaufania do polityki jako źródła rozwiązań. Otwartość, cierpliwość i wierność zasadom: w walce o nowoczesną demokrację liberalną ta triada jest naszą jedyną nadzieją. Anglojęzyczny artykuł Marieluise Beck, polityczki niemieckiej partii Zielonych.

Poszerzenie obecnego dyskursu społeczno-politycznego o perspektywę równości wymaga uwidocznienia, jaki wkład w  wydarzenia historyczne wniosły grupy marginalizowane. Z tego względu Fundacja im. Heinricha Bölla wsparła powstanie i promocję filmu o historii Solidarności i  transformacji z perspektywy kobiet. Relacja o odbiorze dzieła w Niemczech.

Od Chin przez Rosję po Iran głosy kwestionujące uniwersalność liberalnej demokracji rozbrzmiewają coraz głośniej. Na ile pewnie Zachód może i powinien opowiadać się za demokracją i prawami człowieka na świecie? Anglojęzyczny esej Ralfa Fücksa.

O tematach polskiej kampanii, wynikach wyborów i długofalowych  skutkach aktualnego rozkładu sił parlamentarnych w perspektywie europejskiej pisze dla niemieckiej publiczności dyrektorka Fundacji Irene Hahn-Fuhr.

Wybory parlamentarne to świetna okazja, aby sprawdzić, jak ugrupowania politycznie rozliczają się z konstytucyjnego obowiązku wspierania równouprawnienia kobiet i mężczyzn.  Ważnym wskaźnikiem jest stopień zapewnienia czynnego udziału kobiet w kampanii i władzy.

Film Solidarność według kobiet  opowiada historię kilkunastu odważnych Polek, których mądrość, determinacja i zaangażowanie w opozycję lat 80. wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce. Nowatorskie ujęcie najnowszej historii i zasług działaczek stanowi ilustrację fundacyjnej konferencji "Kobiety i Solidarność. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?". Aktualnie wspieramy cykl pokazów i debat w Niemczech.

Publikacje

Festiwal im. Jacka Kuronia był inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość oraz  bilansu 25. rocznicy przemian ustrojowych. Liczne wydarzenia zorganizowane w jego ramach dotyczyły diagnozy społeczeństwa polskiego w świetle wartości i tematów, którymi zajmował się współtwórca KOR, zwłaszcza w obszarach takich jak praca, edukacja, sąsiedztwo, wspólnota. Podsumowaniem bilansu transformacji jest niniejszy "Atlas..." przedstawiający niesprawiedliwości i wykluczenia w różnych obszarach życia oraz możliwych rozwiązania problemu nierówności.

W debacie o transformacji ostatnich dwudziestu lat często brakuje oceny z perspektywy kobiet. W naszej publikacji oddajemy głos kobietom, trzem pokoleniom z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec Wschodnich, aby opowiedziały, co dla nich oznaczał przełom 1989, jakie zmiany wniósł w ich życie prywatne i zawodowe.

Publikacja, poświęcona historii i teraźniejszości zielonych ruchów i inicjatyw, które powstały w  Polsce po roku 1989, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość polskiej zielonej polityki. Autorki i autorzy publikacji, politolodzy socjolodzy i dziennikarze, zarówno z kręgu polskich Zielonych 2004, jak i niezależni obserwatorzy polskiej sceny politycznej opisują wiele sposobów postrzegania zielonych idei i postulatów oraz interpretowania ich znaczenia dla modernizacji polskiej i europejskiej polityki.

Historia & Wyzwania

Punktem odniesienia dla aktualnych debat o europejskiej demokracji jest historia powojennej Europy, a szczególnie transformacja ostatnich 25 lat i koszt zniesienia europejskich podziałów z perspektywy poszczególnych państw, ich obywatelek i obywateli. W życiorysach wybitnych postaci i losach różnych grup społecznych staramy się odnaleźć inspirację w myśleniu o wyzwaniach demokracji na następne dziesięciolecia.

Wydarzenia

30.04.2017
Call for applications. Deadline: 30.04.2017
11.05.2017
Debata
Warszawa
25.05.2017
Debata online
25.05.201727.05.2017
Gdańsk