Debaty europejskie

Niemcy są inne

Komentarz

Tekst ukazał się w Przeglądzie Politycznym pt.:”Inne Niemcy” (nr 149 2018) przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Piotr Kosiewski

Niemcy i Rosjanie

Komentarz

Tekst ukazał się w Przeglądzie Politycznym pt.:”Inne Niemcy” (nr 149 2018) przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla.

Joachim Trenkner

Nie ma dziś alternatywy dla sojuszu z USA

Trudno wyobrazić sobie proces integracji europejskiej bez amerykańskiego parasola bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji stoimy być może przed zadaniem zdefiniowania stosunków transatlantyckich na nowo.

Adam Traczyk

Świat pod Lupą 2018. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe.

Zaproszenie

Dokąd zmierza świat? Jak obywatele i obywatelki mogą kształtować swoje środowisko społeczne, gospodarcze i naturalne? Jak zmienia się Europa i jak odnajdzie się w niej Polska? To tylko niektóre z pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć podczas III edycji Świata pod Lupą.

Publikacje

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Dwa lata temu w Mińsku podpisano porozumienie, którego oficjalnym celem jest przywrócenie pokoju we wschodniej Ukrainie. Analiza nakreśla znaczenie tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego oraz polityki Rosji wobec Zachodu. Pokazuje ryzyka związane z procesem implementacji porozumienia mińskiego oraz przedstawia kilka wniosków dla polityki UE.

Debaty europejskie

Więcej Europy i lepszej Europy! To hasło przyświeca nam w działaniach wokół integracji europejskiej.  Szukamy zielonych scenariuszy na bolączki UE i zachęcamy do aktywnego włączania się w debatę o przyszłości wspólnoty. Wierzymy, że siła Unii leży w zaangażowaniu nie tylko państw członkowskich, ale przede wszystkim jej obywateli i obywatelek.

Wydarzenia

-
Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania w wizji zielonego Górnego Śląska
-
Wydarzenia publiczne Fundacji im. Heiricha Bölla
Konferencja międzynarodowa

Blog

Subscribe to RSSSubskrybuj kanał RSS