Historia & Wyzwania

Polsko-niemieckie pojednanie w praktyce

10 grudnia 2016 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu świętował 30 lat swojej działalności. Fundacja im. Heinricha Bölla była jednym z partnerów uroczystości jubileuszowych pod hasłem „Nasze Drogowskazy” wraz z otwarciem wystawy „Od idei do realizacji”, „Veni, vidi, agnovi”. Polecamy nagranie z wypowiedziami fundatorów i autorytetów działających od lat na rzecz pokoju, dialogu i przełamywania barier, tak w relacjach międzyludzkich, jak i międzynarodowych. 

Leszek Szuster

Demokracja liberalna w kryzysie

Świat stał się bardziej skomplikowany. Naszym obowiązkiem jest traktowanie ludzkich obaw na poważnie i odbudowanie zaufania do polityki jako źródła rozwiązań. Otwartość, cierpliwość i wierność zasadom: w walce o nowoczesną demokrację liberalną ta triada jest naszą jedyną nadzieją. Anglojęzyczny artykuł Marieluise Beck, polityczki niemieckiej partii Zielonych.

Marieluise Beck

Zwycięstwo narodowego konserwatyzmu w Polsce

O tematach polskiej kampanii, wynikach wyborów i długofalowych  skutkach aktualnego rozkładu sił parlamentarnych w perspektywie europejskiej pisze dla niemieckiej publiczności dyrektorka Fundacji Irene Hahn-Fuhr.

Irene Hahn-Fuhr

Film "Solidarność według kobiet"

Film Solidarność według kobiet  opowiada historię kilkunastu odważnych Polek, których mądrość, determinacja i zaangażowanie w opozycję lat 80. wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce. Nowatorskie ujęcie najnowszej historii i zasług działaczek stanowi ilustrację fundacyjnej konferencji "Kobiety i Solidarność. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?". Aktualnie wspieramy cykl pokazów i debat w Niemczech.

Publikacje

Atlas problemów społecznych

Festiwal im. Jacka Kuronia był inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość oraz  bilansu 25. rocznicy przemian ustrojowych. Liczne wydarzenia zorganizowane w jego ramach dotyczyły diagnozy społeczeństwa polskiego w świetle wartości i tematów, którymi zajmował się współtwórca KOR, zwłaszcza w obszarach takich jak praca, edukacja, sąsiedztwo, wspólnota. Podsumowaniem bilansu transformacji jest niniejszy "Atlas..." przedstawiający niesprawiedliwości i wykluczenia w różnych obszarach życia oraz możliwych rozwiązania problemu nierówności.

Kobiety w czasach przełomu 1989-2009

W debacie o transformacji ostatnich dwudziestu lat często brakuje oceny z perspektywy kobiet. W naszej publikacji oddajemy głos kobietom, trzem pokoleniom z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec Wschodnich, aby opowiedziały, co dla nich oznaczał przełom 1989, jakie zmiany wniósł w ich życie prywatne i zawodowe.

Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce

Publikacja, poświęcona historii i teraźniejszości zielonych ruchów i inicjatyw, które powstały w  Polsce po roku 1989, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość polskiej zielonej polityki. Autorki i autorzy publikacji, politolodzy socjolodzy i dziennikarze, zarówno z kręgu polskich Zielonych 2004, jak i niezależni obserwatorzy polskiej sceny politycznej opisują wiele sposobów postrzegania zielonych idei i postulatów oraz interpretowania ich znaczenia dla modernizacji polskiej i europejskiej polityki.

Historia & Wyzwania

Punktem odniesienia dla aktualnych debat o europejskiej demokracji jest historia powojennej Europy, a szczególnie transformacja ostatnich 25 lat i koszt zniesienia europejskich podziałów z perspektywy poszczególnych państw, ich obywatelek i obywateli. W życiorysach wybitnych postaci i losach różnych grup społecznych staramy się odnaleźć inspirację w myśleniu o wyzwaniach demokracji na następne dziesięciolecia.

Wydarzenia

Subscribe to RSSSubskrybuj kanał RSS