Oferty pracy & stażu

Oferty pracy & stażu

 

Oferty pracy i praktyki w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

 

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

poszukuje

Koordynatora / Koordynatorki

w programie regionalnym "Energia & Klimat”

 w możliwie jak najszybszym terminie

 

Do zadań Koordynatora / Koordynatorki należeć będzie:

 • koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Przedstawicielstwa w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej, opracowanie strategii rozwoju zielonej polityki energetycznej i klimatycznej
 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja, planowanie i sprawozdawczość z działań własnych Przedstawicielstwa oraz z działań realizowanych we współpracy z organizacjami partnerskimi, centralą w Berlinie i innymi biurami zagranicznymi Fundacji
 • koordynacja projektów w ramach sieci lokalnych, krajowych i europejskich podmiotów zajmujących się tematyką polityki energetycznej i klimatycznej 
 • aktywny udział w ponadsektorowym zadaniu Fundacji "Uczestnictwo, demokracja płci i przeciwdziałanie dyskryminacji", w szczególności poprzez działania na rzecz partycypacji  społecznej i promowania roli kobiet w aktywnościach związanych ze środowiskiem
 • współudział w przekrojowym zadaniu Fundacji "Digitalizacja"  

Oczekiwania wobec Koordynatora / Koordynatorki:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość polskiej polityki  klimatycznej i energetycznej  
 • znajomość zielonej polityki w zakresie ochrony klimatu i strategii energetycznych
 • znajomość struktur, instrumentów oraz strategii UE, w szczególności w zakresie europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej i ochrony środowiska
 • znajomość aktorów i sieci powiązań w w/w obszarach w Polsce oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych i we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracja publiczną
 • biegła znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego
 • znajomość celów i misji Fundacji
 • kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • umiejętność pracy w zespole jak również pracy samodzielnej

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców  prosimy przesyłać w formie elektronicznej do dn.22.02.2019 r. na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla
szuka osoby do odbycia (odpłatnych) praktyk studenckich
od kwietnia 2019 r.

Gorąco zapraszamy do składania aplikacji na odbycie odpłatnych praktyk w następujących obszarach działań Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie: demokracja, prawa człowieka, polityka międzynarodowa oraz skupionych wokół nich działań promocyjnych.

Ogłoszenie skierowane jest do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, interesują się w/w tematyką i znają język angielski, przynajmniej na poziomie B2/C1. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem. 

Gorąco zapraszamy do składania aplikacji na odbycie praktyk

Przykładowe zadania

 • wsparcie organizacji fundacyjnych debat, konferencji, procesu wydawania publikacji – logistyka, koordynacja, nadzór nad zleconymi zadaniami
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z imprez, udział w spotkaniach zespołu
 • research internetowy na potrzeby pracy projektowej/ monitoring mediów/ przygotowywanie baz danych
 • aktualizacja profili w portalach społecznościowych
 • pomysły na rozbudowę strony internetowej i kreatywne jej ulepszanie
 • brainstorming projektowy – kreatywna praca nad projektami, strategie promocji wydarzeń i publikacji Fundacji, pomysły na rozwój w mediach społecznościowych, poszukiwania patronatów, współpracy z mediami
 • tłumaczenia tekstów z języków obcych, weryfikacja tłumaczeń
 • inne aktywności, zlecane w zależności od prowadzonych działań i preferencji praktykanta/ praktykantki

Co zapewniamy?

 • satysfakcję z wykonywanej pracy – gwarantujemy, że nie będzie to parzenie kawy, a odpowiedzialne zadania wzbogacające Twoje doświadczenie i wykształcenie oraz rozumienie złożonych zjawisk społeczno-politycznych z perspektywy równości płci
 • uczestniczenie w ciekawych inicjatywach, konferencjach i spotkaniach związanych z działalnością Fundacji im. Heinricha Bölla
 • możliwości rozwoju, pogłębiania wiedzy, zdobywanie nowych kompetencji
 • wykorzystanie w praktyce posiadanych przez Ciebie umiejętności tak, aby praca u nas była przyjemnością i pozwalała na samorozwój
 • bardzo miłą i przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole oraz możliwość poznania środowiska trzeciego sektora i organizacji politycznych, w tym naszych organizacji partnerskich
 • w miarę możliwości elastyczny tryb odbywania praktyk (maksymalny wymiar odbywania praktyk tygodniowo – 30 godzin)
 • sporządzenie referencji/ poświadczenie z odbycia praktyk

Do kogo skierowana jest oferta praktyk?

Praktyki w Fundacji im. Heinricha Bölla są idealne dla studentek i studentów/ absolwentek/ absolwentów:

 • w szczególności kierunków związanych z socjologią, kulturoznawstwem, stosunkami międzynarodowymi
 • nauk politycznych i dziennikarstwa – mogą dowiedzieć się, jak na co dzień funkcjonuje fundacja, mogą napisać o nas w sww wg zadanych kryteriów.
 • filologii polskiej/ angielskiej/ niemieckiej oraz nauk społecznych i PR – mogą podnosić zieloną świadomość społeczną poprzez przygotowywanie tłumaczeń, rozbudowywać nasze dossier, przygotowywać newsy na stronę internetową, zaznajomić polskich odbiorców z aktualnym wydarzeniami zielono politycznymi oraz promować działalność Fundacji im. Heinricha Bölla w zagranicznych mediach
 • dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w działaniach proekologicznych i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia i praw wszelkich mniejszości oraz dla osób z biegłą znajomością języka polskiego oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i (najchętniej) niemieckiego

Jak się ubiegać?

Zapraszamy osoby zaangażowane społecznie z dobrymi wynikami akademickimi, zainteresowane obszarami działań Fundacji do wysłania zgłoszenia z CV i listem motywacyjnym na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org do 28.02.2019 r.

Termin rozpoczęcia praktyk: 01.04.2019 (dokładny termin do ustalenia).  Czas trwania od 3 do 6 miesięcy.

 

 

  

Fundacja

Serdecznie witamy na stronie internetowej warszawskiego Biura Fundacji im. Heinricha Bölla.

Poszczególne rubryki odpowiadają zakresowi naszych działań w obszarze programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Polityka Międzynarodowa oraz Energia i Klimat. W tej sekcji dowiedzą się Państwo więcej o naszej misji, patronie i zespole. Ponadto przedstawiamy możliwości współpracy projektowej, uzyskania matronatu Fundacji czy odbycia praktyk w biurze.

Informujemy na bieżąco o wydarzeniach organizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami. Zachęcamy do kooperacji oraz do pobierania i udostępniania naszych publikacjach dostępnych bezpłatnie w formacie PDF.

 
Rejestracja  Rezygnacja z subskrypcji

Prezi o naszej misji i działalności

Subscribe to RSSSubskrybuj kanał RSS