Współpraca

Współpraca

We współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami partnerskimi Przedstawicielstwo realizuje projekty z obszarów Demokracja & Prawa Człowieka,  Energia & Klimat oraz Polityka Międzynarodowa. W ciągu ostatniej dekady nawiązało kooperację z kilkudziesięcioma think-tankami, instytucjami kulturalnymi, politycznymi, NGOsami. Jeśli rozważają Państwo przeprowadzenie z Fundacją wspólnego przedsięwzięcia wpisującego się w misję i obszary działania biura, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką odpowiedniego programu. Możliwa jest także współpraca promocyjna w ramach matronatu Fundacji nad danym wydarzeniem lub projektem zgodnym z celami i obszarem działań biura (szczegóły w poście poniżej). Propozycje prosimy zgłaszać do osoby odpowiedzialnej za Public Relations.

Matronaty

W ramach matronatu Fundacja im. Heinricha Bölla oferuje wsparcie projektom zgodnym z jej misją, profilem oraz z aktualnymi priorytetami tematycznymi. Poprzez promocję, doradztwo, wymianę doświadczeń i ekspertyzę promujemy różne tematy zielonej polityki, innowacyjne  formaty oraz grupy marginalizowane. Więcej o idei, trybie zgłaszania i dotychczasowych kooperacjach.

Matronat- "Warsztaty z rewolucji" Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

W rocznicę wydarzeń roku '68 Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem zaangażowany projekt artysytyczny "Warsztaty z rewolucji" współorganizowany przez Teatr Ósmego Dnia, Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu oraz Estradę Poznańską.

Co łączy wielką rewolucję obyczajową, filozoficzną i duchową, która przeszła wtedy przez świat zachodni z  tzw. marcowymi wypadkami w Polsce? Co mają z sobą wspólnego zryw antykonsumpcyjny i protesty przeciw wojnie w Wietnamie z paleniem gazet i walką o wolność słowa w Polsce?  Jaki wpływ owe wydarzenia miały na zmianę świadomości społecznej? Jak rodził się terroryzm i jak współistniał z pacyfizmem i ideami miłości głoszonymi przez niektóre ruchy młodzieżowe? Trudno wymienić wszystkie zasługi i błędy tamtej rewolucji .

Zaangażowani w projekt artyści i artystki bądą się starali  przywołać ducha tamtych lat poprzez debaty z udziałem  świadków, uczestników a także młodych interpretatorów, prezentację filmów niemieckiego reżysera Alexandra Kluge, dokumentację ruchów POC w Berlinie Wschodnim autorstwa Nevline Nnaji, wystawę polsko-arabskiej artystki mieszkającej w Berlinie Jasminy Metwaly w Teatrze Ósmego Dnia, serię warsztatów w Galerii Miejskiej Arsenał (prowadzone przez polskie i niemieckie kolektywy, jak The Army of Love, Feminist Health Care Research Group, Czas Kultury…) oraz koncerty przygotowane przez Estradę Poznańską.

Bogaty program naszych wydarzeń rozpocznie się barwnym pochodem z GM Arsenał do Teatru Ósmego Dnia 11 maja a zakończy 10 czerwca.  Do współpracy zaproszono artystów performerów i artystki performerki działające w przestrzeni publicznej. 2 czerwca pokazane zostanie kultowe przedstawienie Teatru Ósmego Dnia Arka. W tygodniu finałowym uruchomione zostanie także… alternatywne radio, nawiązujące do pirackich rozgłośni lat 60 i 70.

Więcej na temat programu na stronie Galerii Miejskiej Arsenał.

10-letni dorobek Fundacji

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów, jak również współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi.

Fundacja

Serdecznie witamy na stronie internetowej warszawskiego Biura Fundacji im. Heinricha Bölla.

Poszczególne rubryki odpowiadają zakresowi naszych działań w obszarze programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Polityka Międzynarodowa oraz Energia i Klimat. W tej sekcji dowiedzą się Państwo więcej o naszej misji, patronie i zespole. Ponadto przedstawiamy możliwości współpracy projektowej, uzyskania matronatu Fundacji czy odbycia praktyk w biurze.

Informujemy na bieżąco o wydarzeniach organizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami. Zachęcamy do kooperacji oraz do pobierania i udostępniania naszych publikacjach dostępnych bezpłatnie w formacie PDF.

 
Rejestracja  Rezygnacja z subskrypcji

Prezi o naszej misji i działalności

Subscribe to RSSSubskrybuj kanał RSS