Magazyn Kontakt "Ekolodzy będą zbawieni"

Kontakt 37/2018: Ekolodzy będą zbawieni

W numerze: spojrzenie na politykę klimatyczną, zanieczyszczenie powietrza, produkcję odpadów czy stosunek do zwierząt, jako wyzwania współczesnego świata. Wydanie ukazało się przy współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.


Jesteśmy przekonani, że pragnienie zmiany można obudzić w Polkach i Polakach należących do różnych klas społecznych. Ogólnopolska debata dotycząca problemu smogu pokazała, że potrzebę działań systemowych – idących dalej niż wymiana żarówek na ledowe czy kupowanie eko żywności – zaczyna dostrzegać wielkomiejska klasa średnia. Walka o czyste środowisko nie jest i nie powinna być jednak domeną wyłącznie „sytych i zadowolonych”, których stać na bycie „eko”. Sojusznikami w tej walce mogą być również społeczności płacące wysoką cenę za życie i pracę w szkodliwych dla zdrowia warunkach, na przykład śląscy górnicy i ich rodziny. Wierzymy, że grupy uważane dziś za „hamulcowe” zielonych przemian, mogą stać się siłą napędową walki o sprawiedliwość ekologiczną. Niezbędna do tego jest jednak wiarygodna obietnica, że zmiany nie będą realizowane ponad ich głowami, a także że zostaną one oparte na fundamencie społecznej solidarności.

Ziemia na granicy

Ziemia na granicy

Komentarz

Rozwiązanie kryzysu ekologiczno-społecznego powinno stać się priorytetem lokalnej i globalnej polityki. W zglobalizowanym świecie, będąc konsumentami, wszyscy przyczyniamy się do utrwalenia istniejącego systemu. Konflikt człowieka ze stworzeniem doprowadził także do przekształcenia relacji międzyludzkich.

Szymon Rębowski

Zmiany klimatu

Smog, śmierć i podatki

Komentarz

Nic tak nie pogodziło polityków różnych opcji jak powietrze, którym oddychamy – wszyscy chcieliby jego poprawy. Wszyscy kolektywnie, poruszając się samochodami po mieście, przyczyniamy się do powstania smogu. Kwestia smogu może się okazać dobrą lekcją tego, jak działają cywilizacja, państwo, instytucje publiczne czy samorząd.

Jan Mencwel

Z energią w stronę słońca

Komentarz

Konieczność przejścia Polski na „zieloną stronę mocy” nie wynika wyłącznie z chęci ochrony klimatu czy potrzeby realizacji unijnych postanowień. Leży ono w interesie środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Słowem: nas wszystkich.

 

Wojciech Szymalski

Wywiady

Uratować i zmienić świat

Wywiad

Ruch pracowniczy powinien zaangażować się w zwiększanie świadomości w kwestiach klimatycznych i ekologicznych. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej staje on dzisiaj przed wyzwaniem zbudowania globalnej, ekologicznej świadomości klasowej.

Śląski matriarchat

Wywiad

Alarm Smogowy jest świetnym przykładem splotu ekologii i feminizmu. To organizacja ekologiczna, w której jednocześnie bardzo wiele jest elementów aktywizujących społeczność lokalną, w tym kobiety. A to już pewien wyraz feminizmu – branie spraw we własne ręce.

Zwierzęta na papieskim stole

Wobec problemu przemysłowej hodowli nie wystarczy powiedzieć, że „niepotrzebne cierpienie jest złe” – trzeba jasno wskazać, co nim jest.