Piotr Trzaskowski

Piotr Trzaskowski

Kierownik Programu Energia & Klimat
Kontakt: 

Tel.+48 22 44 01 333
języki: polski, angielski

Biogram: 

Politolog i działacz społeczny od 10 lat związany z sektorem NGO w Polsce i Europie Wschodniej. Tematyką transformacji energetycznej zajmował się w organizacjach CEE Bankwatch Network i European Climate Foundation. Później zainicjował powstanie Akcji Demokracji, której był również dyrektorem. Przez ostatnie dwa lata jako freelancer wspierał organizacje i ruchy społeczne w Polsce zajmujące się ochroną przyrody, edukacją polityczną i obroną praworządności. W 2018 roku został absolwentem 25. edycji Szkoły Liderów Politycznych. W wolnym czasie Piotr współtworzy w spółdzielnię spożywczą Dobrze i gra w ultimate frisbee. W Fundacji kieruje programem Energia i Klimat.

Wszystkie artykuły: