alimenty

Polish

Alimenty – powszechne przestępstwo, wspólna odpowiedzialność

Poważny problem powszechnej niealimentacji dzieci w Polsce ma zarówno wymiar równościowy jak i społeczny. Relacjonujemy dyskusję nad możliwymi rozwiązaniami systemowymi, które proponują różne instytucje i grupy odpowiedzialne za eliminowanie tego zjawiska.

Magdalena Chmielowska, Gert Röhrborn