państwo

Polish

Transformacja społeczno-ekologiczna na rzecz dobrego życia

Podczas wiedeńskiej konferencji „Dobre życie dla wszystkich", Barbara Unmüßig, prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla, przedstawiła wizje i konkretne postulaty polityczne odpowiadające na aktualne globalne kryzysy. Zarysowała zielonopolityczne podejście do nowych form myślenia, działania, solidarności i współpracy odpowiadając na pytanie, w jaki sposób można sprawić, by transformacja społeczno-ekologiczna przyniosła zmiany na lepsze dla wszystkich.

Barbara Unmüßig

Kościół, państwo i polityka płci

Inspiracją do przygotowania publikacji „Kościół, państwo i polityka płci” był raport autorstwa Jacqueline Heinen i Stephana Porteta „Religia, polityka i równość płci w Polsce”, który powstał w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie i United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) w 2009 roku.