równouprawnienie

Polish

Kobiety w przestrzeni publicznej: kiedy prywatne staje się polityczne

„Dzięki udziałowi w Międzynarodowym Warsztacie Genderowym w 2014 roku zdałam sobie sprawę, że jestem feministką. To wydarzenie poszerza horyzonty i kształtuje osobowość”, oceniła uczestniczka Anna Arganashvili z gruzińskiego NGO Partnership for Human Rights. Co wyróżniło tegoroczną edycję spotkania i eksperckich prezentacji? Jakie tematy i głosy wybrzmiały w Tbilisi?

Gert Röhrborn

Głos kobiet się liczy

Czy udział kobiet i mężczyzn w polskich mediach jest jednakowy? Jak tworzyć ciekawe i różnorodne materiały dziennikarskie? Jak się rozwijać, żeby pracować zgodnie z modelami promowanymi przez BBC czy „New York Times”, które odtwarzają różnorodność społeczną? Szkolenie dla dziennikarzy i dziennikarek w Gdańsku było cenną okazją do wzmacniania obecności kobiet w dyskursie i budowania nowych kontaktów między praktykami pracy medialnej różnych szczebli.

Joanna Tokarz-Haertig, Gert Röhrborn

Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy

Celem tegorocznego projektu Feminoteki i Fundacji im. Heinricha Bölla było uwrażliwienie wybranych ośrodków pomocy społecznej na motywowaną uprzedzeniami  przemoc wobec kobiet. O przebiegu warsztatów i ich rezultatach opowiada trenerka równościowa Joanna Piotrowska.

Zmienić myślenie o mechanizmach wykluczenia i reagować

O szkolnej homofobii, działaniach antydyskryminacyjnych i Kodeksach Równego Traktowania opowiada Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, w rozmowie z Martą Konarzewską z magazynu "Replika".

Agnieszka Kozakoszczak

Równa reprezentacja w mediach

Media tworzą obraz świata. O ile ważny jest dobór tematów, poruszanych w programach radiowych czy telewizyjnych oraz na łamach prasy czy w portalach internetowych, o tyle kluczowe znaczenie ma to, kto zabiera głos na dany temat. Badania pokazują, że media często niestety zniekształcają debatę publiczną.

Liliana Religa, Agnieszka Wiśniewska

„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?” – VII Kongres Kobiet

Niezrównoważony rozwój cywilizacji przemysłowej wymaga alternatywy -  inteligentnego wzrostu. W związku z tym Fundacja im. Heinricha Bölla i Strefa Zieleni zorganizowały na Kongresie Centrum Zielone skupiające się na kwestiach energii i klimatu, ekologii, żywności, praw zwierząt z kobiecej perspektywy. 

Przemoc ekonomiczna w związkach

W ramach grantu Fundacji im. Heinricha Bölla Instytut Spraw Publicznych zrealizował pierwsze w Polsce kompleksowe badania  ilościowe i jakościowe oraz analizę prawną przy współpracy z przedstawiciel(k)ami instytucji państwowych i wymiaru sprawiedliwości wokół tematyki przemocy ekonomicznej. Niniejszy raport zawiera wyniki i rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w krajowym systemie przeciwdziałania przemocy.

Baza ekspertek

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z Fundacją Kobiet Nauki tworzą pierwszą w Polsce bazę ekspertek w celu wzmocnienia obecności kobiet w debacie publicznej i przełamywania stereotypów płciowych. Fundacja im. Heinricha Bölla jako partner projektu zaprasza do dołączania do bazy www.ekspertki.org, polecania jej znajomych specjalistkom, a także zachęcania mediów i wszelkich instytucji badawczych, kulturalnych, politycznych do poszukiwania ekspertek w interesujących ich dziedzinach.

Przemoc ekonomiczna w Polsce - badanie zjawiska

Konwencja Stambulska wskazuje na przemoc ekonomiczną jako jeden z głównych czynników utrudniających kobietom wydostanie się z przemocowej relacji. Dogłębna i wieloaspektowa analiza problemu zależności ekonomicznej jest głównym celem projektu prowadzonego przez Obserwatorium Równości Płci ISP we współpracy z Fundacją im. Heinrich Bölla. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. zjawiska, nagraniami oraz wywiadami ekspertek.

Pages