społeczeństwo obywatelskie

Polish

Czarny protest. W stronę nowego "kompromisu aborcyjnego"?

Jak ocenić znaczenie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet? Czy czeka nas nowy „kompromis aborcyjny”? Niniejszy raport opisuje kontekst czarnego poniedziałku, w tym konsekwencje obowiązującej legislacji dotyczącej możliwości przerywania ciąży w Polsce. Ponadto rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do masowych protestów 3.10.2016, oraz analizuje na bazie różnych źródeł dyskurs ich dotyczący.

Wielogłos. Demokracja budowana na konstruktywnej polemice w środowisku prawniczym

Orzecznictwo sądów pełni ważną rolę w realnym kształtowaniu przepisów prawa. Z myślą o pogłębieniu merytorycznej dyskusji nad wyrokami, które wpływają na realizację prawa do informacji publicznej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowała konkurs na glosę prawniczą, czyli naukowy komentarz do orzeczeń. Z przyjemnością przedstawiamy laureatów i laureatki.

Gert Röhrborn

Karta Praw Społeczeństwa Obywatelskiego

Na całym świecie coraz częściej dochodzi do naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności. Zapraszamy do sygnowania dokumentu wypracowanego przez setki organizacji z całego globu w celu podnoszenia świadomości, rzecznictwa i kampanii informacyjnych na rzecz poprawy praw obywatelskich, socjalnych i środowiskowych.

Renacjonalizacja polskiej polityki

Wywiad z dyrektorką warszawskiego Przedstawicielstwa Irene Hahn-Fuhr dla niemieckiej publiczności na temat działań rządu PiS oraz stanu społeczeństwa obywatelskiego i krajobrazu partyjnego w Polsce.

Irene Hahn-Fuhr

Nielubiany kompromis, czarne parasolki i aborcja w Polsce

Od tygodni obserwujemy w Polsce epokową mobilizację kobiet przeciw zaostrzaniu bardzo restrykcyjnych przepisów antyaborcyjnych.  Specjalnie dla zagranicznej publiczności Gert Röhrborn, koordynator Programu Demokracja & Prawa Człowieka, naświetla źródła protestów oraz ich społeczno-polityczne oddziaływanie.

Gert Röhrborn

Powrót represji

Rządy na całym świecie podejmują drakońskie kroki, aby ograniczyć działalność organizacji społecznych. Niezależnie od stosowanych metod obserwujemy próby zakłócania pracy aktywistów i aktywistek na skalę niespotykaną od upadku komunizmu w Europie.

Barbara Unmüßig

Komunikacja sprzyja jawności

Choć  jawność ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania demokracji, to w wymiarze społecznym powinna iść w parze z umiejętnością wyjaśniania korzyści wynikających z dostępu do informacji publicznej i czuwania na straży przejrzystego funkcjonowania państwa.

 

Młodzieżowe Rady Gmin ogniskiem demokracji

Demokracji nie uczymy się z podręcznika, ale drogą osobistych doświadczeń zdobytych w działaniach na rzecz wspólnego interesu w najbliższym otoczeniu. Model Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) oferuje młodzieży z miast i wsi możliwość konkretnej współpracy z lokalnym samorządem.

Gert Röhrborn

Pages