All Content

Polityka zewnętrzna UE – Wszystkie artykuły

21 - 34 z 34

Forum "Europa z widokiem na przyszłość" 2015

Trzecie międzynarodowe forum "Europa z widokiem na przyszłość" zgromadziło w Europejskim Centrum Solidarności szerokie grono eksperckie od spraw europejskich z mediów, polityki, dyplomacji, nauki i think tanków. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej, Ukrainy oraz ambicja skutecznego działania w obszarach graniczących ze wspólnotą. Głos zabrali m.in. Donald Tusk, Iwan Krastew, Wiktor Jerofiejew. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami, nagraniami oraz memami i z cytatami.

Europa z widokiem na przyszłość

Nadchodzący Szczyt w Wilnie rodzi pytania o przyszłość relacji między Unią Europejską z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. Jak ocenić projekt Partnerstwa Wschodniego? Jak wypada w porównaniu z polityką sąsiedztwa prowadzoną wobec Południa? Zapraszamy do debaty w międzynarodowym gronie ekspertów i ekspertek ds. wschodnich podczas konferencji „Europa z widokiem na przyszłość” zorganizowanej w dn. 7–8.11.2013 w Gdańsku.

Niemiecka polityka zagraniczna po wyborach parlamentarnych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Fundacja im. Heinricha Bölla zorganizowały 13 września 2013 seminarium "Germany's Choices: German Foreign Policy after the Federal Parliamentary Elections". Debacie towarzyszyła prezentacja analizy pt. "Wybory do Bundestagu 2013: skutki dla niemieckiego kapitalizmu i integracji europejskiej".

Dwa lata Partnerstwa Wschodniego - rezultaty i perspektywy

W maju minęły dwa lata od oficjalnego ogłoszenia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Pora przyjrzeć się jej sukcesom, brakom i perspektywie rozwoju. Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowały wspólną dyskusji na temat różnych aspektów funkcjonowania tego programu. 

Prawa Człowieka po Lizbonie

We wdrażanym Traktacie Lizbońskim, Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę. Ale czy jest on wystarczająco dobrze przygotowany do nowych zadań? Przyjrzyjmy się bliżej mocnym i słabym stronom jego polityki.

Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi

W dniach 18-19 marca 2010 w Warszawie eksperci, przedstawiciele administracji państwowej i świata polityki z Polski, Niemiec, innych krajów Unii Europejskiej, krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji dyskutowali o perspektywach rozwoju polityki wschodniej Unii Europejskiej w najbliższych latach – szczególnie w okresie polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja – spotkanie otwarte (18 marca) dla zainteresowanej publiczności i zamknięta część ekspercka (19 marca) – zorganizowana została we współpracy warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla, niemieckiej Fundacji im. Bertelsmanna i polskiego Centrum Strategii Europejskiej demosEuropa.

Prezydent Kaczyński dotrzymał słowa

Tydzień po irlandzkim referendum Polska, jako przedostani kraj unijny, ratyfikowała Traktat Lizboński. Wbrew obawom prezydent Kaczyński nie czekał na decyzję czeskiego kolegi Klausa i podpisał dokument ratyfikujący. Podczas uroczystości podpisania dokumentu Kaczyński podkreślił, że po wejściu w życie Traktatu, Unia pozostanie związkiem suwerennych państw narodowych. Polski rząd zapowiada podjęcie negocjacji dotyczących ograniczenia kompetencji nowych instytucji europejskich .

Partnerstwo Wschodnie – nowe opakowanie starej polityki?

7 maja w Pradze zostało zainaugurowane Partnerstwo Wschodnie – polsko-szwedzka inicjatywa wzmocnienia wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). Jakie zmiany przyniesie ten program w relacjach UE z jej wschodnimi sąsiadami? Na czym polega sukces tego przedsięwzięcia? Czy może jego znaczenie ogranicza się do politycznego symbolu?

Konflikt kaukaski - perspektywa Warszawy i Kijowa

Powrót do imperialnych zapędów ze strony Rosji od dłuższego czasu niepokoi elity polityczne i społeczeństwa krajów bloku post-sowieckiego. Eskalacja konfliktu w Gruzji obawy te pogłębiła. Wśród krajów najbardziej zaangażowanych w konflikt gruziński znalazły się Polska i Ukraina. W konsekwencji wydarzeń w Gruzji wzmocniła się sytuacja Polski na arenie europejskiej, doceniona została jej ekspertyza lokalna i zaangażowanie na Wschodzie Europy. Ukraina, podobnie jak Gruzja znalazły się w centrum zainteresowania UE i USA.

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji - rok później

Ustanowienie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji na początku 2013 roku można postrzegać jako ukoronowanie procesu restrukturyzacji zewnętrznych instrumentów Unii Europejskiej z zakresu krzewienia demokracji. Prawie rok po utworzeniu EED Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Heinricha Bölla zapraszają 18.12.2013 na seminarium, by omówić idee towarzyszące jego powstawaniu, obecny stan rzeczy oraz zaproponować analizę oczekiwań oraz wyzwań z nim związanych.

Pages