Analiza ineresariuszy

Publikacja ta ma służyć przede wszystkim mapowaniu aktywnych w obszarze integracji samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, aby ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.