Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego

Przemysł jądrowy - raport

Raport  o stanie światowego przemysłu jądrowego 2019
Wybór fragmentów

Raport The World Nuclear Industry Status Report – WNISR przedstawia bieżący obraz międzynarodowego przemysłu jądrowego w oparciu o analizę jego 65-letniej historii wraz z istotnymi wyzwaniami, przed którymi stoi. Szczegółowo ocenia dawne oraz obecne skutki działalności przemysłowej oraz poddaje analizie planowanie, licencjonowanie, kwestie związane z lokalizacją, budową, eksploatacją, wynikami ekonomicznym oraz wiekiem reaktorów, a także przedłużaniem okresu ich eksploatacji i likwidacją.

Raport pokazuje, że obecnie energia jądrowa jest zbyt droga i zbyt wolna w budowie, aby skutecznie zaradzić zagrożeniu ze strony zmiany klimatu.

Pobierz wybór fragmentów w języku polskim

Pobierz wersję oryginalną