Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

 To kampania zainicjowana przez Komisję Europejską, organizowana każdego roku w dniach 16-22 września. W tym roku obchodzimy ją pod hasłem: „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”.

Europejski Atlas Mobilności 2021

Fakty i liczby na temat transportu i mobilności w Europie

Zrównoważony transport i mobilność są kluczem do walki z kryzysem klimatycznym, a także do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak obecnie transport odpowiada za prawie 30% emisji CO₂ w Unii Europejskiej. W jaki sposób Unia Europejska może ograniczyć emisje związane z transportem oraz mobilnością i jednocześnie zapewnić obywatelom i obywatelkom dostęp do usług, tworzyć zielone miejsca pracy i być liderem innowacji w tym sektorze?

Pobierz publikację w języku angielskim