Dr Agnieszka Łada
dyrektorka Programu Europejskiego i starsza analityczka Instytutu Spraw Publicznych

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.  Jest członkinią Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Grupy Refleksyjnej przy ministerstwach spraw zagranicznych Polski i Niemiec oraz Polsko-Niemieckiej Grupy Ekspertów Krąg Kwirytów i Grupy Kopernika.