Dr Doris Lemmermeier
Pełnomocniczka ds. imigracji w brandenburskim Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej, Kobiet i Rodziny

Po ukończeniu studiów slawistycznych i publicystycznych na uniwersytecie w Getyndze w 1988 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem „Ekranizacje literatury w formie radzieckich filmów niemych. Analiza wybranych scenariuszy". Była pracownikiem naukowym uniwersytetu w Getyndzie, a następnie doradcą senatora Bremy ds. edukacji, sztuki i sportu w zakresie kultury międzynarodowej. W latach 1998-2008 kierowała poczdamskim biurem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Następnie do 2012 roku pełniła funkcję dyrektor Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. W listopadzie 2010 roku dr Doris Lemmermeier otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej.