A European Union for Renewable Energy – Policy Options for Better Grids and Support Schemes

Bezpłatnie
Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi

Publikacja biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Brukseli “A European Union for Renewable Energy” to zbiór innowacyjnych strategii ukierunkowanych na tworzenie lepszych sieci energetycznych i mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Raport zlecony i opublikowany przez brukselskie biura Fundacji im. Heinricha Bölla zwraca uwagę na konieczność wzmożonej współpracy państw europejskich w celu szybkiego zwrotu ku zielonej energetyce. Lepsza kooperacja na poziomie europejskim zwiększy bezpieczeństwo dostaw, zredukuje koszty, podniesie innowacyjność i poprawi konkurencyjność gospodarki naszego kontynentu.
Całkowite przejście na czystą energię do 2050 roku powinno być wspólnym celem Europy, który umożliwi optymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) niezależnie od granic państwowych. W związku z tym, raport wzywa do lepszej koordynacji decyzji dot. miksu energetycznego na poziomie europejskim. Z uwagi na aktualny brak zgody wszystkich krajów członkowskich co do celu zakładającego 100%-owy udział OZE, zaleca się bliższą współpracę i połączenie liderów transformacji energetycznej jak Niemcy, Austria, Skandynawia w makroregiony.
Przebudowa sektora energetyki nie powinna ograniczać się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w obrębie struktur rynkowych opartych na paliwach kopalnych, a raczej charakteryzować się elastycznym wykorzystaniem OZE i koniecznych rozwiązań balansujących większy udział zmiennych źródeł energii. Ponadto zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji wymaga ustalenia wiążących celów polityki energetycznej. Sascha Müller-Kraenner i Susanne Langsdorf proponują minimum 45% udziału zielonej energii w energetyce do 2030 dla całej Europy. Wzywają także do transparentnego, włączającego i partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji przy rozbudowie sieci oraz uwzględnienia najlepszych praktyk wdrożonych na poziomie europejskim i narodowym, co poprawi jakość planowania sieci i zwiększy jego społeczną akceptację.

Podobnie jak "ERENE - Europejska Wspólnota Energii Odnawialnych" publikacja stanowi efekt serii spotkań grupy roboczej z uznanymi ekspert(k)ami ze świata polityki, przemysłu, nauk stosowanych i społeczeństwa obywatelskiego w Brukseli.

Raport do pobrania po angielsku - A European Union For Renewable Energy - Policy options for better grids and support schemes (PDF, 62 strony, 1,01MB)

Raport do pobrania po niemiecku - Eine Europäische Union Für Erneuerbare Energien - Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme (PDF, 65 stron, 1,13MB)

Raport do pobrania po francusku - Une Union européenne pour l’énergie renouvelable – Options stratégiques pour l’amélioration des réseaux et des mécanismes de soutien (PDF, 68 stron, 1,05MB)

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung, Bruksela
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Angielski