Marginal Oil

Bezpłatnie
Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi

Światowy przemysł inwestuje w coraz bardziej destrukcyjne i ryzykowne formy wydobywania ropy naftowej, co wynika ze wzrostu zużycia energii z kurczących się zasobów. Wykorzystanie piasków bitumicznych, ropy zamkniętej, gazu łupkowego i złóż podmorskich niekorzystnie wpływa na środowisko, klimat i lokalne społeczności. Sam proces jest bardziej skomplikowany, droższy i prowadzi do wyższych emisji CO2 w porównaniu z konwencjonalnymi zasobami. Spowalnia transformacje energetyczną ukierunkowaną na zieloną, niskoemisyjną gospodarkę. Poza wszystkim, wydobycie niekonwencjonalnych zasobów stoi na granicy wykonalności i opłacalności.

Raport Sarah Wykes i Lorne Stockman przedstawia mechanizmy stojące za inwestycjami w eksploatację niekonwencjonalnych złóż paliw kopalnych oraz opisuje projekty realizowane bądź planowane na całym świecie. warto zapoznać się z analizą podsumowującą doświadczenia różnych państw, argumenty dot. optymalnego sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz wnioskami wskazującymi na zrównoważony model polityki energetycznej.

Publikacja w języku angielskim.

Product details
Date of Publication
2011
Publisher
Heinrich Böll Stiftung
Number of Pages
44
Licence
All rights reserved.
Language of publication
English
Spis treści

Preface 1
Executive Summary 4
Introduction 5

1 Driving over the cliff: What’s behind the increasing exploitation of marginal oil? 8
1.1 International oil companies: The problem of diminishing “easy oil” 9
1.2 Decreasing access for IOCs 9
1.3 Continuing resource nationalism: An increasingly harder bargain for IOCs 9
1.4 Friendly, stable fields in decline 10
1.5 The challenge from “international” NOCs and service companies 10
1.6 Investor pressure: Is the tail wagging the dog? 11
1.7 Growing in the margins 13
1.8 Increasingly marginal reserves 15
1.9 Energy security – Does marginal oil really bring security? 18
1.9.1 Energy Security Argument No. 1:
Marginal oil from non-OPEC sources reduces the power of the OPEC cartel 18
1.9.2 Energy Security Argument No. 2:
More marginal oil is less money for unsavory regimes and sponsors of terrorism 18
1.9.3 Energy Security Argument No. 3:
Marginal oil protects oil importers from “oil as a political weapon” and supply crises 19
1.10 Supply and demand: Hard truths or convenient assumptions? 19
1.11 China leading demand growth 20
1.12 Tight supply and demand triggers policy shifts 20
1.13 Declining demand will hit marginal oil first 20
1.14 “Business as usual” or “business as urgently required”? 20
1.15 Getting behind demand reduction: The key to killing marginal oil? 22

2 Key marginal oil developments: A brief survey 23
2.1 Bitumen and extra-heavy oil 24
2.2 Tar sands in Africa 27
2.3 Marginal oil in sub-Saharan Africa: Onshore and offshore “frontier” oil 28
2.4 Deepwater investments 29
3 Conclusion: Protecting the global climate, local communities and ecologies 33

Endnotes 34
Acknowledgements 40
List of Abbreviations 40