Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z Gender Mainstreamingiem. Została ustanowiona w 2006 roku przy wsparciu Rady Gmin i Regionów Europy. Większość jej 1700 sygnatariuszy pochodzi z krajów Europy Południowej. Strategie proponowane w Karcie opierają się na założeniu, że równość kobiet i mężczyzn, rozumiana jako fundamentalne prawo każdego człowieka, może zostać osiągnięta poprzez zwrócenie uwagi na różne przypadki dyskryminacji, takie jak nierówny udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych, czy utrzymujące się stereotypy płciowe. W tym celu niezbędna jest integracja perspektywy genderowej we wszystkich działaniach samorządów lokalnych i regionalnych. Więcej na temat Karty tutaj.