Europejska Karta Różnorodności

Europejska Karta Różnorodności

Jest wyrazem zaangażowania w przeciwdziałanie dyskryminacji oraz propagowanie różnorodności, który może zostać podpisany przez każdą zainteresowaną firmę, organizację, czy placówkę publiczną. Przedsięwzięcie to zostało zapoczątkowane przez francuskie organizacje pozarządowe w 2004 roku i od tej pory inspiruje coraz więcej lokalnych europejskich działaczy, również w Polsce, gdzie karta jest promowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej informacji na temat Karty tutaj.