Czym jest luka płacowa?

Procent

Czym jest luka płacowa?

Luka płacowa przedstawia procent różnicy pomiędzy godzinną stawką wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Szacunki luki płacowej w Polsce różnią się w zależności od rodzaju danych używanych do obliczeń (płace brutto lub netto, wynagrodzenia miesięczne lub godzinowe, sektor), a także użytej metodologii. Skorygowana luka płacowa – w Polsce utrzymująca się na poziomie 19 procent - bierze pod uwagę cechy pracowników, takie jakie wiek, wykształcenie, branża i staż, i dlatego pozwala na bardziej kompleksowy ogląd sytuacji.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2016.