Młodzieżowe Rady Gmin

Młodzieżowa Rada Gminy Elbląg

Młodzieżowe Rady Gmin 

to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w ich najbliższej społeczności. Aktywność w Młodzieżowych Radach Gmin kształtuje w młodych ludziach kompetencje obywatelskie, uczy ich podejmowania ważnych decyzji dla mieszkańców na poziomie lokalnym oraz pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży.

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowych Rad Gmin jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Obecnie działa ich w Polsce już ok. 540.