Broszura atomowa

Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?

Bezpłatnie

Wraz z nasilającym się kryzysem klimatycznym dyskusja nt. alternatyw dla węgla nabiera w Polsce tempa. Broszura przedstawia jeden z możliwych kierunków transformacji polskiego sektora energetycznego – rozwój energetyki jądrowej. Analiza wskazuje na wysokie koszty i długi czas realizacji, a także na niekompatybilność atomu z trendami unijnymi. Broszura została wydana przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie. 

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
20
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
ISBN: 978-83-89495-54-9