Ekspertyza "Woda w rolnictwie"

Woda w rolnictwie

Ekspertyza "Woda w rolnictwie"

Ekspertyza zawiera głęboką i wieloaspektową diagnozę stanu zasobów wodnych w Polsce. Naukowcy przedstawiają zagrożenia i krytycznie analizują dotychczasowy model gospodarowania wodami. Wskazują też konkretne rozwiązania w zakresie polityki, ochrony środowiska czy praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów.  

Pobierz ekspertyzę