Dossier: Transatlantic Media Fellowship 2018

W programie Transatlantic Media Fellowships wspieramy zaangażowane dziennikarstwo i udzielamy stypendium dla dziennikarzy na podróż do Stanów Zjednoczonych i napisanie relacji w jednym z trzech priorytetowych dla Fundacji obszarów: polityka klimatyczna i energetyczna, demokracja i prawa człowieka oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Współparcujemy przy tym z naszym biurem w Waszyngtonie. 

Stypendyści 2018

            Energia & Klimat

Europa & Sprawy Międzynarodowe