antydyskryminacja

Polish

Wolność od dyskryminacji uniwersalnym prawem i obowiązkiem

Najnowszy raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej dowodzi, że w szkołach w Polsce dochodzi do łamania praw człowieka, upowszechniania i wzmacniania stereotypów i przemocy motywowanej uprzedzeniami.  Jakie wnioski wypływają z monitoringu? Jakie działania należy podjąć, by chronić dzieci i młodzież przed dyskryminacją?

Gert Röhrborn

Kobiety w przestrzeni publicznej: kiedy prywatne staje się polityczne

„Dzięki udziałowi w Międzynarodowym Warsztacie Genderowym w 2014 roku zdałam sobie sprawę, że jestem feministką. To wydarzenie poszerza horyzonty i kształtuje osobowość”, oceniła uczestniczka Anna Arganashvili z gruzińskiego NGO Partnership for Human Rights. Co wyróżniło tegoroczną edycję spotkania i eksperckich prezentacji? Jakie tematy i głosy wybrzmiały w Tbilisi?

Gert Röhrborn

Ataki w Kolonii: przemoc, mizoginia i ksenofobia

Masowe napaści na tle seksualnym i rabunkowym w niemieckich miastach wywołały falę wzajemnych oskarżeń i rozgrywek politycznych. Jednakże obwinianie kobiet czy europejskiej polityki otwartych granic nie przysłuży się ani ofiarom, ani uchodźcom szukającym bezpiecznej przystani na Starym Kontynencie. Anglojęzyczny komentarz Mackenzie Nelson o zgubnych skutkach kampanii antyimigranckich oraz reakcjach władz, mediów i środowisk feministycznych na przestępstwa.

Mackenzie Nelson

Czujność wobec rasistowskich ideologii

Grupa polskich działaczy i działaczek angażujących się w całym kraju w walkę z prawicowym ekstremizmem wzięła udział w podróży studyjnej do Niemiec. W Dreźnie i Berlinie dowiedziała się od ekspertów i działaczek, jakimi metodami budowano u zachodniego sąsiada otwarte społeczeństwo i jaki wpływ na rozwój sytuacji ma obecny europejski kryzys uchodźców.

Gert Röhrborn

Zmienić myślenie o mechanizmach wykluczenia i reagować

O szkolnej homofobii, działaniach antydyskryminacyjnych i Kodeksach Równego Traktowania opowiada Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, w rozmowie z Martą Konarzewską z magazynu "Replika".

Agnieszka Kozakoszczak

Równa reprezentacja w mediach

Media tworzą obraz świata. O ile ważny jest dobór tematów, poruszanych w programach radiowych czy telewizyjnych oraz na łamach prasy czy w portalach internetowych, o tyle kluczowe znaczenie ma to, kto zabiera głos na dany temat. Badania pokazują, że media często niestety zniekształcają debatę publiczną.

Liliana Religa, Agnieszka Wiśniewska

Pages