energetyka prosumencka

Polish

Konsument na rynku energii – aktualne wyzwania

Energia jest dobrem publicznym niezbędnym dla pełnej partycypacji we współczesnym społeczeństwie. Służy ludziom i od ich zaangażowania zależy sukces modernizacji. Możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej stanowiły meritum konferencji połączonej z prezentacją najnowszego raportu Client Earth i Fundacji im. Heinricha Bölla o zwiększaniu aktywności konsumentów na rynku energii.

Katarzyna Ugryn

Rola konsumenta w transformacji energetycznej

Publikacja zawiera prawną analizę możliwości partycypacji obywatelskiej na rzecz energetyki niskoemisyjnej. Zawiera rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych na rzecz wzmocnienia roli konsumenta, w szczególności w zakresie rozwijania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, oraz prezentuje dobre praktyki pozwalające na rozwój energetyki prosumenckiej.

O lokalnych społecznościach energetycznych

W jakim kierunku warto strategicznie rozwijać polską energetykę? Jak przeprowadzić zrównoważoną transformację energetyczną regionów opartych obecnie na węglu? Jak realizować wizje zielonych miast? Katarzyna Ugryn relacjonuje kluczowe sesje X Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. 

Katarzyna Ugryn

Atlas węgla

Zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Poprzez pokazanie wpływu energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.

Antologia „Polski węgiel”

Dobro człowieka i natury wymaga odejścia od węgla. Transformacja w kierunku niskoemisyjnym zapewni gospodarce nie tylko trwały rozwój i wysokojakościowe miejsca pracy, lecz także rozwiąże problemy polityki zdrowotnej, surowcowej i energetycznej. Jak budować cywilizację powęglową? Antologia ukazuje lokalną specyfikę „Polski węglem stojącej” oraz jej kontekst globalny.

Wywiad z Bärbel Höhn o (niemieckiej) transformacji energetycznej

Zaproszona na fundacyjną debatę o wizjach i realiach niemieckiej transformacji energetycznej Bärbel Höhn, przewodnicząca Komisji Środowiska w niemieckim Bundestagu, opowiada w wywiadzie dla Euractiv.pl o doświadczeniach z Energiewende, reakcjach społeczeństwa, zagrożeniach, a także wpływie na obszary węglowe.

Pages