Europa Środkowa

Energia przyszłości? Energetyka jądrowa w Europie Środkowej

Opublikowane: 16 Styczeń 2014

Fundacja im. Heinricha Bölla, we współpracy z Hnutí DUHA oraz czeskim oddziałem międzynarodowej organizacji WISE, podjęła próbę szczegółowego opisania przyczyn i przejawów wyjątkowej sytuacji, w jakiej znajduje się energetyka jądrowa w Europie Środkowej. Efektem jest niniejsza publikacja, zawierająca analizy ekspertów z pięciu krajów regionu – Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Węgier i Bułgarii.

Download

Please select a file format.

pdf epub mobi