Jubileusz

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Published: 1 Czerwiec 2014

Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów, jak również współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi.

Folder - 10 lat hbs w Polsce

Published: 31 Marzec 2014

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie jest jednym z jej 30 biur na świecie i nawiązało współpracę z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczymi. Folder podsumowuje działalność warszawskiego biura od 2002 roku w zakresie komonentów "Demokracja", "Energia i klimat", "Polityka międzynarodowa" i "Demokracja płci" oraz zakończonych programów. Przedstawicielstwo