krytyka feministyczna

Polish

System emerytalny z perspektywy płci. Solidarność i godne życie

Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce były jedną z najżywiej dyskutowanych reform ostatnich lat, choć niewiele uwagi poświęcono analizie reformy pod kątem płci. Naszą publikacją postanowiliśmy wypełnić lukę informacyjną na temat tego, jak system emerytalny uwzględnia specyficzne potrzeby i uwarunkowania kobiet i mężczyzn oraz jak wpływa na ich sytuację bytową.  Mamy nadzieję, że  przyczyni się ona do zwiększenia świadomości o konieczności uwzględnienia perspektywy płci dla pełnej realizacji polityki równościowej.

Zielone Wiadomości na Szczyt Klimatyczny

Specjalne wydanie "Zielonych wiadomości" na Szczyt Klimatyczny poświęcone jest polskiej i unijnej polityce klimatycznej, które poddano zielonej i feministycznej krytycznej analizie. Przeczytają Państwo o wpływie pakietu klimatycznego na sytuację kobiet, o mechanizmach tworzenia ustawy o OZE czy o konieczności działania klimatycznej komisji trójstronnej. Ponadto dowiedzą się Państwo m.in. ekonomii cyrkularnej, kulisach paliwowego lobby i prywatyzowaniu przyrody. Zapraszamy do lektury wydania dostępnego także po angielsku.

Odwilż

Podczas Szczytu Klimatycznego chcemy podnosić nie tylko problemy związne stricte z destrukcją środowiska, ale też wynikającymi z niej kryzysami gospodarczym, surowcowym, energetycznym, żywnościowym, które przekładają się na wzrost nierówności społecznych i nacjonalizmów. Potrzebujemy nie samej modyfikacji systemu kapitalistycznego, ale głębokiej transformacji sposobów produkcji i konsumpcji oraz demokracji energetycznej. W tym celu "Recykling Idei" publikuje szereg arcyciekawych komentarzy i artykułów odzwierciedlających ideę tytułowej "Odwilży", a więc "zniesienie reżimu wzrostu i zysku oraz uwzględnienie innych priorytetów". Zapraszamy do lektury specjalnego wydania RI i upowszechniania zawartych w nim pomysłów.

Gospodarka i polityka, czyli gra w kryzys. A co z ludźmi?

Co czeka Europę w 2011 roku: systematyczny wzrost czy pogłębiająca się recesja? Czy strefa Euro przetrwa? Czy Polska nadal będzie „zieloną wyspą", czy też możemy spodziewać się „czarnego czwartku"? Zapraszamy lektury relacji z debaty o kryzysie, jego obecnych i ewentualnych przyszłych skutkach.

Cenzura, demokracja, płeć. Feministyczna krytyka i strategie oporu

W demokratycznej polityce cenzura przybiera formę ekonomicznej organizacji twórczości artystycznej czy konfliktów o ekspresję seksualności, polityki tożsamości płci, pornografię i wykorzystywanie dzieci. Konferencja organizowana 22-23 maja 2013 przez warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla we współpracy z dr Ewą Majewską i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki miała na celu omówienie współczesnych przypadków cenzury z perspektywy feministycznej, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, prawnych i religijnych.