krytyka feministyczna

Feministyczna polityka sieciowa. Perspektywy i pola działalności

Published: 23 marca 2017

Czy technologie cyfrowe i Internet są neutralne wobec użytkujących je kobiet i mężczyzn? Polskie wydanie analizy Instytutu Gundy Werner przedstawia wielowymiarowe podejście do różnych obszarów polityki sieciowej z uwzględnieniem czynników nierówności społecznej.  

System emerytalny z perspektywy płci. Solidarność i godne życie

Published: 26 lutego 2015

Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce były jedną z najżywiej dyskutowanych reform ostatnich lat, choć niewiele uwagi poświęcono analizie reformy pod kątem płci. Naszą publikacją postanowiliśmy wypełnić lukę informacyjną na temat tego, jak system emerytalny uwzględnia specyficzne potrzeby i uwarunkowania kobiet i mężczyzn oraz jak wpływa na ich sytuację bytową.  Mamy nadzieję, że  przyczyni się ona do zwiększenia świadomości o konieczności uwzględnienia perspektywy płci dla pełnej realizacji polityki równościowej.

Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi