migracja

Polish

Berlińska antologia o uchodźcach

Międzynarodowy Festiwal Literacki w Berlinie i centrala Fundacji im. Heinricha Bölla zaprosiły 22 autorki i autorów z 15 krajów do zgłaszania wierszy, esejów i  utworów  prozatorskich poświęconych losom uchodżców.  Perspektywy ujęte w antologii dostępnej po angielsku i niemiecku są tak różnorodne jak osobiste motywacje i doświadczenia osób poszukujących w Europie azylu.

Kryzys uchodźczy – egzamin z człowieczeństwa i sprawdzian polityczny dla Europy

Kryzys uchodźczy wystawia Europę na podwójną próbę – czy pozostaniemy wierni swoim wartościom humanitarnym i dojrzymy w uchodźcach ludzi w potrzebie, którzy mają prawo do schronienia? I czy w obliczu tego wyzwania UE podejmie wspólne działania, czy też europejska wspólnota padnie ofiarą narodowego egoizmu?

Ralf Fücks