Polityka klimatyczna

Polish

„Zawsze będziemy mieć Paryż”. Ocena i skutki COP22 w Marrakeszu

Mimo zwycięstwa Trumpa w wyborach prezydenckich w Ameryce (a może właśnie z tego powodu?) podczas Konferencji klimatycznej ONZ - COP22 w Marrakeszu doszło do zbliżenia państw wspólnoty. Konieczne jest jednak wyraźne przyspieszenie działań implementujących porozumienie paryskie, w przeciwnym razie osiągnięcie limitu 1,5°C nie będzie możliwe

Lili Fuhr, Liane Schalatek, Simon Ilse

COP22 w Maroko musi tchnąć życie w globalne porozumienie klimatyczne

Trwający szczyt klimatyczny ONZ w Marrakeszu jest kluczowym krokiem dla operacjonalizacji paryskich ustaleń. W jego programie znajduje się wiele fundamentalnych kwestii, takich jak szkody poczynione przez zmiany klimatu i finansowanie dla najbiedniejszych państw. Obrady stanowią szansę, by rozpocząć transformację w stronę sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości. Polecamy anglojęzyczną analizę o potencjale konferencji i koniecznych działaniach na rzecz neutralności węglowej i ochrony środowiska.

Lili Fuhr, Liane Schalatek, Simon Ilse

Szanse i zagrożenia wynikające z zawarcia paryskiego porozumienia klimatycznego

Dla polityki klimatycznej i globalnego zrównoważonego rozwoju rok 2015 miał być rokiem szczególnym. Wbrew obawom uzgodniono 17 nowych globalnych celów zrównoważonego rozwoju oraz nowe porozumienie klimatyczne. Barbara Unmüßig analizuje oba dokumenty z perspektywy społecznej i ekologicznej.        

Barbara Unmüßig

Atlas węgla

Zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Poprzez pokazanie wpływu energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.

Skutki COP21 dla unijnej polityki energetycznej i globalnych strategii klimatycznych

Szczyt w Paryżu określa się mianem przełomu w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych. Zasygnalizowanie nowego początku po Prokole z Kioto oraz końca ery opartej na paliwach kopalnych to wielki krok naprzód w historii dyplomacji. Anglojęzyczna analiza Radostiny Primovej i Kathrin Glastry na temat wpływu paryskich ustaleń na politykę energetyczno-klimatyczną UE.

Zielone Wiadomości o klimacie

Zainspirowane paryskim Szczytem COP 21 specjalne, polsko-angielsko-francuskie wydanie "Zielonych Wiadomości" przedstawia różnorodne aspekty polityki klimatycznej od ochrony przyrody, żywności i dóbr wspólnych przez alternatywne modele ekonomii po recenzję najnowszej książki Naomi Klein.

COP21: przebudzenie do działania

Przywódcy na całym świecie zgodnie uznają przyjęcie globalnego, wiążącego porozumienia w Paryżu za historyczny moment. W obliczu bezprecedensowych wyzwań spowodowanych zmianami klimatu należałoby je jednak ocenić jako kolektywną porażkę, jak argumentują w anglojęzycznej analizie ekspertki i eksperci z biur Fundacji im. Heinricha Bölla.

Polski kościół a sprawa klimatu

COP21 dowiódł, że świat się budzi do działania na rzecz ochrony środowiska. Zarówno ruchy kościelne, jak i świeckie, konserwatywne i liberalne są coraz bardziej świadome, że zmiana klimatu pozostaje jednym z największych wyzwań ludzkości. Jednak, główne przesłanie encykliki Laudato Si papieża Franciszka nie trafiło do wielu warstw polskiego społeczeństwa.

Michał Olszewski

Dossier COP21: polityka klimatyczna pod lupą

Rządy 196 państw negocjują podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu warunki wiążącego globalnego porozumienia klimatycznego, które miałoby obowiązywać od 2020 roku. Ich celem jest powstrzymanie zmian klimatu oraz przyspieszenie transformacji energetyczno-gospodarczej w kierunku niskoemisyjnym, a tym samym  wsparcie  zrównoważonego rozwoju na świecie. 

Liliana Religa

Pages