Polityka klimatyczna

Polish

Zielone Wiadomości na Szczyt Klimatyczny

Specjalne wydanie "Zielonych wiadomości" na Szczyt Klimatyczny poświęcone jest polskiej i unijnej polityce klimatycznej, które poddano zielonej i feministycznej krytycznej analizie. Przeczytają Państwo o wpływie pakietu klimatycznego na sytuację kobiet, o mechanizmach tworzenia ustawy o OZE czy o konieczności działania klimatycznej komisji trójstronnej. Ponadto dowiedzą się Państwo m.in. ekonomii cyrkularnej, kulisach paliwowego lobby i prywatyzowaniu przyrody. Zapraszamy do lektury wydania dostępnego także po angielsku.

Związkowcy, ekolodzy i zielony biznes muszą siąść do jednego stołu

Ruchy ekologiczne, związki zawodowe oraz zielony biznes mają dziś wspólny interes w tym, aby zmusić rząd do prowadzenia bardziej odpowiedzialnej polityki. Być może już pora, abyśmy zasiedli przy jednym stole i spróbowali wspólnie wypracować scenariusz transformacji, która będzie zrównoważona ekologicznie, opłacalna ekonomicznie i społecznie sprawiedliwa.

Adam Ostolski

Spisek naukowców nie istnieje

ak szybkie zmiany temperatury bardzo mocno wpływają na całą biosferę – na rośliny i zwierzęta, które nie mają czasu, by się przystosować lub przenieść, szczególnie, gdy na drodze mają bariery, jak góry czy morza. Ale zmiany klimatu to nie tylko zmiany temperatur, lecz także opadów. Coraz więcej pożarów trawi lasy na południu Europy. Natomiast w północnej części Europy mamy coraz więcej powodzi.

Dr hab. Jacek Piskozub

Po co związkowcom ten egzotyczny sojusz?

Słabość regulacji chroniących klimat działa na rzecz najbogatszych. W rankingu „Financial Times” wyliczającym korporacje przynoszące największy dochód na świecie siedem z pierwszych dziesięciu miejsc zajmują firmy wydobywające ropę i gaz. Dwie kolejne produkują samochody, które na tej ropie jeżdżą.

Piotr Trzaskowski

Polska polityka klimatyczna, czyli komedia pomyłek

Polska polityka klimatyczna składa się z serii nieporozumień, błędów, wpadek, złych decyzji – raz bardziej zabawnych, innym razem mniej. Zacznijmy od tych poważnych, bo dzięki nim łatwiej też zrozumieć te drobniejsze i pozornie bezsensowne.

Jakub Bożek

Czarny Szczyt Klimatyczny

Po co właściwie polskiemu rządowi organizacja tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ, który w poniedziałek 11 listopada rozpoczął się w Warszawie? Z deklaracji i działań polskich władz wynika, że ostatnią rzeczą, na jakiej im zależy, jest zgodne z oczekiwaniami międzynarodowej opinii publicznej pełnienie roli bezstronnego gospodarza szczytu, który stara się znaleźć kompromis między stanowiskami stron, aby przygotować podstawy pod nowe globalne porozumienie w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Anna Drążkiewicz

Efekt konferencji

Zacznijmy od odrobiny historii, bo to w niej znajdziemy wzorzec dla tego, jak do dziś prowadzona jest polityka klimatyczna. Już w latach 80. społeczność międzynarodowa wiedziała wystarczająco dużo, by chcieć zająć się zmianą klimatu. Szczególne zasługi miał na tym polu James Hansen, amerykański fizyk i klimatolog, przez wiele lat dyrektor NASA Goddard Institute for Space Studies. Ale oczywiście nie on jeden: ekolodzy, naukowcy, politycy rozumieli, że zmiana klimatu wywołana przez człowieka jest problemem, którym należy się zająć. Nie wiedzieli tylko jak.

Jakub Bożek

Odwilż

Podczas Szczytu Klimatycznego chcemy podnosić nie tylko problemy związne stricte z destrukcją środowiska, ale też wynikającymi z niej kryzysami gospodarczym, surowcowym, energetycznym, żywnościowym, które przekładają się na wzrost nierówności społecznych i nacjonalizmów. Potrzebujemy nie samej modyfikacji systemu kapitalistycznego, ale głębokiej transformacji sposobów produkcji i konsumpcji oraz demokracji energetycznej. W tym celu "Recykling Idei" publikuje szereg arcyciekawych komentarzy i artykułów odzwierciedlających ideę tytułowej "Odwilży", a więc "zniesienie reżimu wzrostu i zysku oraz uwzględnienie innych priorytetów". Zapraszamy do lektury specjalnego wydania RI i upowszechniania zawartych w nim pomysłów.

Przegląd wydarzeń podczas COP19

Szczyt Klimatyczny w Warszawie to idealna okazja na poszerzenie wiedzy o zmianach klimatu i lepsze zrozumienie naszej roli w powstrzymywaniu destrukcyjnych dla środowiska i społeczeństw polityk. Polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe przygotowały mnóstwo ciekawych, edukacyjnych aktywności - przedstawiamy przegląd otwartych debat, konferencji, wystaw, warsztatów, kampanii i happeningów. Troska o klimat to troska o siebie. Zapraszamy do debatowania i wspierania akcji na rzecz globalnego porozumienia co do ambitnej polityki klimatycznej.

Zmiany klimatu vs. miasto

W ramach serii spotkań Zielonego Jazdowa na temat lokalnych rozwiązań globalnych problemów zajmiemy się wpływem globalnego ocieplenia na życie w mieście. Podczas debaty "Zmiany klimatu vs. miasto" w piątek 6.09.2013 w godz. 19:30-21:00 porozmawiamy o strategiach władz, społeczeństwa obywatelskiego i NGO-sów na kształtowanie zrównoważonej miejskiej polityki klimatycznej.

Pages