Polityka klimatyczna

Polish

Aklimatyzacja przed szczytem

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży we współpracy z warszawskim biurem Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Polską Młodzieżową Siecią Klimatyczną serdecznie zaprasza do udziału w polsko-niemieckim seminarium młodzieżowym poświęconym konferencji klimatycznej ONZ "Aklimatyzacja przed szczytem". Osoby zainteresowane zaangażowaniem w kampanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu zapraszamy na seminarium, które odbędzie się między 29 września a 4 października 2013 w Oborach pod Warszawą.

Fairness in a Finite World - Rio+20

20 lat po Szczycie Ziemi, od 20 do 22 czerwca 2012r., 193 delegacji krajowych ponownie zgromadzi się w Rio de Janeiro. Rio +20 musi zakończyć się czymś więcej niż tylko deklaracjami. Potrzebny jest nam przełom, trzeba przełożyć debatę na temat zielonej gospodarki na praktykę, zaproponować lepsze rozwiązania zarządzania zasobami. Ekologiczna gospodarka jest możliwa, ale musi być demokratyczna, sprawiedliwa społecznie i genderowo.

Jeden krok do przodu, dwa w bok. Regionalna analiza polityki klimatycznej w 2010 roku oraz Konferencji Klimatycznej w Cancun (COP 16)

Choć wyniki Konferencji UNFCCC w Cancun (COP 16) w grudniu 2010 spotkały się z pozytywnymi reakcjami, pozostaje pytanie, czy Cancun można nazwać sukcesem? Ostateczna ocena Konferencji w Cancun, jak się wydaje, zależy od perspektywy konkretnego kraju czy regionu. Niniejsza analiza umieszcza wyniki COP 16 w krajobrazie różnorodnych regionalnych procesów rozwoju polityk klimatycznych, przedstawia różne oczekiwania narodowe wobec Konferencji, wyjaśnia pozycje negocjacyjne i przedstawia zróżnicowanie odbioru COP 16 wśród kluczowych krajów i regionów.

W drodze do Kopenhagi

Jakie cele stawia sobie aktualnie UE na szczyt klimatyczny w Kopenhadze? Czego oczekują od niej pozostali kluczowi aktorzy procesu negocjacji klimatycznych, a jakie są oczekiwania samej Unii wobec innych podmiotów negocjacji, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie? Czy Unia – mimo wewnętrznych napięć - w dalszym ciągu pełnić może funkcję przewodnią w tym procesie? Jaką rolę gra zaś Polska w procesie uzgadniania wspólnego unijnego stanowiska? Co stanowi największe wyzwania na drodze ku zawarciu ambitnego porozumieniu klimatycznego i w jaki sposób można je przezwyciężyć?

Pages