uchodźcy

Polish

O uchodźstwie, migracjach i pomocy humanitarnej - finisaż wystawy Exilium

Obrazy i relacje płynące z ogarniętej konfliktem Syrii, a także państw borykających się z kryzysem uchodźczym, stawiają wiele pytań: kogo wspierać i jak czynić to najefektywniej? Przyjmować uchodźców do Europy, czy pomagać im na Bliskim Wschodzie? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć goście spotkania, które odbyło się 6 lutego w MiTO, w ramach finisażu wystawy fotograficznej "Exilium – wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania".

Maria Madejska

Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech

Obecny kryzys europejski dotyka wielu aspektów, w tym stosunku Unii Europejskiej i jej członków do migracji. Przybysze z Afryki i Bliskiego Wschodu stale dominują w europejskich dyskusjach, jednak obserwujemy fundamentalne różnice między poszczególnymi krajami. Karolina Sydow przedstawia specyfikę polskiej i niemieckiej narracji oraz ich zmieniający się w czasie wpływ na postrzeganie migrantów.

Karolina Sydow

Polityka integracyjna Brandenburgii - prawo i dobre praktyki

Jak wygląda proces przyjmowania osób ubiegających się o azyl w Niemczech? Brandenburska pełnomocniczka ds. imigracji wyjaśnia, jak instytucje odpowiedzialne za ośrodki przyjęć uchodźców realizują swoje zadania, z jakimi wyzwaniami się mierzą i jakie postawy dominują w społeczeństwie obywatelskim.

Dr Doris Lemmermeier

„Konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec i Unii Europejskiej”. Sprawozdanie z konferencji

Czy wyzwania wynikające z napływu migrantów do Europy będą kolejnym etapem integracji europejskiej czy też ją zahamują? Choć dopiero dalszy przebieg wydarzeń tę kwestię ostatecznie rozstrzygnie, to jednak już dzisiaj wyraźnie wydać, że fundamentalnym ryzykiem jest wewnętrzny brak solidarności przy dzieleniu się pilnymi zadaniami w celu opanowania sytuacji.

Bogumił Rudawski

Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

Kryzys migracyjny stworzył poważne wyzwanie dla europejskiej solidarności oraz systemu funkcjonowania Unii Europejskiej. Przybycie ponad miliona imigrantów zrodziło pilną potrzebę wypracowania rozwiązań i mechanizmów, które pozwoliłyby na opanowanie sytuacji i jej negatywnych konsekwencji. Skuteczność  uzależniona jest jednak od współpracy wszystkich państw członkowskich.

Tomasz Morozowski

Pages