Unia Europejska

Polish

Brexit: Zjednoczone Królestwo jest podzielone

Brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej pozostaje bezprecedensowym punktem zwrotnym w jej historii. O ile nie można całkowicie przewidzieć jego skutków, o tyle Brexit obnaża problemy europejskiego projektu integracji. Anglojęzyczny komentarz dyrektora brukselskiego biura Fundacji Klausa Linsenmeiera.

Klaus Linsenmeier

Po Brexicie: Quo vadis, Unio?

Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Co to oznacza dla przyszłości Wspólnoty? Jak można wzmocnić solidarność Starego Kontynentu? Anglojęzyczny artykuł Ralfa Fücksa.

Ralf Fücks

Zielony New Deal

"Z historii Unii Europejskiej można wywieść pewną podstawową regułę, która napawa nadzieją – dotąd każdy kryzys owocował wyższym stopniem integracji", podkreśla Ralf Fücks w artykule o sposobach na ożywienie ducha europejskości oraz wzmocnienie jedności przy zachowaniu różnorodności.

Ralf Fücks

Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

Kryzys migracyjny stworzył poważne wyzwanie dla europejskiej solidarności oraz systemu funkcjonowania Unii Europejskiej. Przybycie ponad miliona imigrantów zrodziło pilną potrzebę wypracowania rozwiązań i mechanizmów, które pozwoliłyby na opanowanie sytuacji i jej negatywnych konsekwencji. Skuteczność  uzależniona jest jednak od współpracy wszystkich państw członkowskich.

Tomasz Morozowski

Rozbieżne głosy, zbieżne polityki: reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński

Aneksja Krymu oraz wojna hybrydowa z Ukrainą pozostaje fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, w tym jej jedności. Wobec odmiennych stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej, publikacja analizuje reakcje Polski, Czech, Słowacji i Węgier na kryzys rosyjsko-ukraiński w kontekście ich uwarunkowań społeczno- politycznych i ekonomicznych. 

Pages