zielona transformacja

Polish

Zielona polityka na letnim uniwersytecie

Podczas II Letniego Uniwersytetu zielone środowiska aktywistyczne i polityczne z Polski i zagranicy wymieniały się wiedzą i doświadczeniami w nadwiślańskiej ciszy. Intensywnym debatom o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych towarzyszyły edukacyjne spotkania o przyrodniczych skarbach regionu. Polecamy relację, prezentacje eksperckie i nagrania audio dyskusji.

Ewa Sufin-Jacquemart

Atlas węgla

Zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Poprzez pokazanie wpływu energetyki węglowej na zdrowie, środowisko, politykę, prawa człowieka i rynek pracy Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym.

Antologia „Polski węgiel”

Dobro człowieka i natury wymaga odejścia od węgla. Transformacja w kierunku niskoemisyjnym zapewni gospodarce nie tylko trwały rozwój i wysokojakościowe miejsca pracy, lecz także rozwiąże problemy polityki zdrowotnej, surowcowej i energetycznej. Jak budować cywilizację powęglową? Antologia ukazuje lokalną specyfikę „Polski węglem stojącej” oraz jej kontekst globalny.

Przegląd prasy o zielonych politykach miejskich

O nowym wskaźniku pomiaru zrównoważonego rozwoju, zielonej architekturze, rozwoju niskoemisyjnego transportu,  gentryfikacji i prospołecznym zarządzaniu polityką mieszkaniową pisze Maria Dębińska.

Maria Dębińska

Transformacja społeczno-ekologiczna na rzecz dobrego życia

Podczas wiedeńskiej konferencji „Dobre życie dla wszystkich", Barbara Unmüßig, prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla, przedstawiła wizje i konkretne postulaty polityczne odpowiadające na aktualne globalne kryzysy. Zarysowała zielonopolityczne podejście do nowych form myślenia, działania, solidarności i współpracy odpowiadając na pytanie, w jaki sposób można sprawić, by transformacja społeczno-ekologiczna przyniosła zmiany na lepsze dla wszystkich.

Barbara Unmüßig

Wyłączmy niemieckie elektrownie węglowe

Hamowanie zwrotu energetycznego zamiast promowania ekologicznej restrukturyzacji, która uczyniłaby z Niemiec awangardę globalnej zielonej rewolucji, to zły sygnał także z punktu widzenia polityki przemysłowej.

Ralf Fücks

Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce

Publikacja, poświęcona historii i teraźniejszości zielonych ruchów i inicjatyw, które powstały w  Polsce po roku 1989, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość polskiej zielonej polityki. Autorki i autorzy publikacji, politolodzy socjolodzy i dziennikarze, zarówno z kręgu polskich Zielonych 2004, jak i niezależni obserwatorzy polskiej sceny politycznej opisują wiele sposobów postrzegania zielonych idei i postulatów oraz interpretowania ich znaczenia dla modernizacji polskiej i europejskiej polityki.

Lutowy przegląd miejski

Dlaczego w bogatych miastach ginie kreatywność społeczna i artystyczna? Jaka jest rola „kreatywność” w podtrzymywaniu neoliberalnego modelu? Dlaczego na jeden dzień zamieniono San Francisco w Gotham City? Co spotkało bogotańskiego burmistrza za chaotyczną gospodarkę odpadami? Dostarczamy odpowiedzi na te i inne pasjonujące pytania oraz inspirujemy projektem mobilnego miasta filmem o miejskim ogrodnictwie na użytek miasta i na eksport.

Maria Dębińska

Pages