Europejska Polityka Rolna

Woda w rolnictwie

Woda w rolnictwie

Published: 23 listopada 2020

Diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia i opracowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Fundacją WWF Polska.  Zawiera głęboką i wieloaspektową diagnozę stanu zasobów wodnych w Polsce.